Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Skierowania do sanatorium z NFZ, ZUS i KRUS. Zasady, różnice, kto może skorzystać i ile kosztuje pobyt w sanatorium?

Karolina Rokitnicka
Karolina Rokitnicka
Zobacz w naszej galerii ile płaci się za sanatorium i jakie są zasady wyjazdu. Szczegóły na kolejnych slajdach.
Zobacz w naszej galerii ile płaci się za sanatorium i jakie są zasady wyjazdu. Szczegóły na kolejnych slajdach. Pixabay/zdjęcie ilustracyjne
Poprawa stanu zdrowia, zabiegi lecznicze, odpoczynek od domowych obowiązków/pracy, wzmocnienie organizmu – to tylko część zalet pobytu w sanatorium. Jak skorzystać z pobytu w uzdrowisku i ile to kosztuje?

Kto może skorzystać z sanatorium?

Jeśli chcemy skorzystać z sanatorium dofinansowanego przez państwo, trzeba otrzymać skierowanie od lekarza do NFZ, ZUS lub KRUS. Ważny jest przy tym nasz stan zdrowia. Należy być sprawnym, samodzielnym i wymagającym zabiegów leczniczych. Na pobyty sanatoryjne kierowani są pacjenci z chorobami przewlekłymi, a także osoby potrzebujące rehabilitacji, np. po przebytych urazach lub w wyniku ciężkich schorzeń. Sanatoria to nie tylko oferta dla seniorów, emerytów i rencistów. Mogą z niej skorzystać także dzieci, młodzież oraz dorośli w wieku aktywności zawodowej, jeżeli mają wskazania medyczne. Decyduje o tym lekarz, który wydaje skierowanie do sanatorium.

Wniosek o skierowanie do sanatorium możemy otrzymać od lekarza do:

 • NFZ
 • ZUS
 • KRUS

Jak uzyskać skierowanie do sanatorium na NFZ?

Skierowanie do sanatorium na NFZ wystawia lekarz rodzinny lub lekarz specjalista, który zajmuje się leczeniem pacjenta.

Skierowanie do sanatorium NFZ – KROK po KROKU

 1. Lekarz wypełnia wniosek do sanatorium. Musi w nim opisać stan zdrowia oraz podać wyniki ostatnich badań – uzależnionych od schorzeń. Może to być m.in. morfologia, OB, analiza moczu, EKG, RTG. Przed otrzymaniem skierowania można zasugerować lekarzowi miejscowość lub region, do którego chce się pojechać. Jednak sanatorium we wskazanej lokalizacji musi prowadzić zabiegi związane z chorobą pacjenta. Sugestia co do miejsca pobytu nie jest wiążąca dla NFZ.
 2. Wniosek należy dostarczyć do wojewódzkiego oddziału NFZ (pocztą lub osobiście)
 3. Pacjent otrzymuje numer zarejestrowanego wniosku
 4. Lekarz balneolog zatrudniony w NFZ w ciągu 30 dni podejmuje decyzję o zasadności wniosku
 5. Zawiadomienie o wyjeździe – NFZ informuje o nim 14 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu sanatoryjnego

Jaki jest czas oczekiwania na sanatorium z NFZ?

Czas oczekiwania na pobyt w sanatorium to od 3 do 14 miesięcy, według danych z NFZ. Najkrótsze terminy mają pacjenci w województwie lubelskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.
Niektórzy pacjenci (np. po leczeniu szpitalnym, urazie) mogą nawet liczyć na wyjazd „od ręki”. Na przyspieszenie wyjazdu można też liczyć, gdy inni pacjenci rezygnują z leczenia sanatoryjnego.
Każdy skierowany do sanatorium pacjent otrzymuje numer. Może dzięki niemu sprawdzić na stronie NFZ, jak przesuwa się lista oczekujących na wyjazdy, na jakim etapie jest jego wniosek oraz poznać przybliżony czas wyjazdu.

Czy z wyjazdu do sanatorium NFZ można zrezygnować lub zmienić termin?

Przesunąć wyjazd można powiadamiając NFZ. Można to jednak zrobić tylko z ważnego powodu, np. leczenie szpitalne, pogorszenie stanu zdrowia czy istotne sprawy rodzinne. Gdy odmowa wyjazdu jest nieuzasadniona, należy złożyć nowy wniosek.

Ile kosztuje pobyt w sanatorium na NFZ?

Wydanie skierowania do sanatorium jest bezpłatne.

- Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatny. Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest bezpłatny dla dzieci, a częściowo odpłatny dla dorosłych. Odpłatność jest różna i zależy od sezonu oraz standardu zajmowanego pokoju – informuje Ministerstwo Zdrowia.

Pacjent nie płaci za zabiegi oraz konsultacje medyczne podczas pobytu w sanatorium. Ponosi za to koszty przejazdu do sanatorium i częściową odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie. Stawki zależą m.in. od sezonu (I – od 1 października do 30 kwietnia lub II – od 1 maja do 30 września). Na cenę wpływa też standard pokoju – ilu jest osobowy oraz czy jest z łazienką. Opłaty wahają się od 10,6 do 40,9 zł za dzień pobytu.

Zobacz w naszej galerii ile płaci się za sanatorium i jakie są zasady wyjazdu.

Opłaty za sanatorium z NFZ

 • pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - w sezonie niskim – 32,6 zł, w sezonie wysokim – 40,9 zł
 • pokój jednoosobowy w studiu w sezonie niskim – 26,1 zł, w sezonie wysokim – 37,4 zł
 • pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego w sezonie niskim – 24,9 zł, w sezonie wysokim – 33,2 zł
 • pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - w sezonie niskim – 19,5 zł, w sezonie wysokim – 27,3 zł
 • pokój dwuosobowy w studiu - w sezonie niskim – 16,5 zł, w sezonie wysokim – 24,9 zł
 • pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - w sezonie niskim -14,2 zł, w sezonie wysokim – 19,5 zł
 • pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - w sezonie niskim – 12,5 zł, w sezonie wysokim – 14,8 zł
 • pokój wieloosobowy w studiu - w sezonie niskim – 11,9 zł, w sezonie wysokim – 13,6 zł
 • pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 10,6 zł (bez względu na sezon)

Kto może wyjechać do sanatorium ZUS?

Z sanatorium ZUS mogą skorzystać ubezpieczeni, którzy są zagrożeni utratą zdolności do pracy. Jest to rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej. Można rehabilitować: narządy ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, narządy głosu, a także schorzenia psychosomatyczne, np. zaburzenia nerwicowe. Do sanatorium są też kierowane osoby po leczeniu nowotworu piersi.

O wyjazd do sanatorium ZUS mogą ubiegać się osoby:

 • pracujące zawodowo, które podlegają chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych
 • pobierające zasiłek chorobowy
 • korzystające ze świadczenia rehabilitacyjnego
 • na rencie socjalnej przyznanej na czas określony, jeśli są zatrudnione
 • pobierające rentę okresową z powodu niezdolności do pracy
 • emeryci, gdy jest jeszcze aktywni zawodowo i podlegają z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym

- Celem wyjazdu do sanatorium jest przywrócenie możliwości wykonywania zatrudnienia. Musi jednak istnieć szansa, że stan zdrowia po tej rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy. Skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie rehabilitacji. Wydawane jest przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską. Rehabilitacja może odbywać się w systemie ambulatoryjnym (codzienny dojazd na rehabilitację) albo stacjonarnym (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym). W przypadku tej drugiej- kuracjusz może spędzić ponad trzy tygodnie na wjeździe w sanatorium. Tylko w 2022 roku z rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS skorzystało ponad 49,5 tys. osób w kraju, a w województwie kujawsko-pomorskim 2,5 tys.- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Ośrodki rehabilitacyjne ZUS są zlokalizowane na terenie całej Polski.

Ile kosztuje sanatorium ZUS?

Osoba skierowana do sanatorium z ZUS nie ponosi żadnych kosztów związanych z rehabilitacją, wyżywieniem czy zakwaterowaniem. ZUS pokrywa też koszty przejazdu do sanatorium i powrotem najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Jak uzyskać skierowanie do sanatorium ZUS?

 1. By uzyskać skierowanie, konieczna jest wizyta u lekarza prowadzącego – rodzinnego lub specjalisty. Wypełnia on wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej (formularz PR-4).
 2. Wniosek należy złożyć do ZUS-u (osobiście lub pocztą). Jeśli lekarz wystawi wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia lekarskiego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, to dokumentu nie trzeba dostarczać do ZUS-u. Trafi tam automatycznie. Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną
 3. Badanie u lekarza orzecznika ZUS, który oceni czy po rehabilitacji w ośrodku chory ma szansę na odzyskanie zdolności do pracy. Lekarz wystawia orzeczenie o celowości przeprowadzenia rehabilitacji. Pacjent otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu na kurację leczniczą wraz z terminem i adresem ośrodka

- Jeśli dokumentacja medyczna będzie wystarczająca do wydania orzeczenia o potrzebie wyjazdu, ZUS może skierować do sanatorium w tzw. trybie zaocznym. Wówczas bezpośrednie badanie pacjenta przez lekarza orzecznika nie będzie już potrzebne – tłumaczy Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Kto może uzyskać skierowanie do sanatorium KRUS?

Osoby ubezpieczone w KRUS mogą ubiegać się o rehabilitację leczniczą w sanatorium. Jest ona całkowicie bezpłatna. Warunkiem otrzymania skierowania lekarskiego jest: podleganie ubezpieczeniu społecznemu KRUS w pełnym zakresie lub prawo do okresowej renty rolniczej ze względu na niezdolność do pracy albo obowiązujące przez minimum 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku ubezpieczenie chorobowe, powypadkowe lub macierzyńskie.

Jak uzyskać skierowanie do sanatorium KRUS?

 1. Wizyta u lekarza, który wypisze wniosek o skierowanie
 2. Wniosek oraz dokumentację medyczną należy złożyć w placówce KRUS
 3. Rozpatrzenie wniosku - pacjent otrzymuje odmowę lub propozycję wyjazdu do sanatorium
 4. Pacjent otrzymuje skierowanie do konkretnego ośrodka uzdrowiskowego.

Wyjazd prywatny do sanatorium

Jest spora oferta pobytów sanatoryjnych w ramach prywatnych wyjazdów. Turnusy zwykle liczą od 5 do 28 dni. Pacjenci płacą pełną kwotę pobytu, choć można liczyć na zniżki (np. w danym terminie, miesiącu, pakiecie czy ofercie last minute). Plusem jest to, że nie potrzebujemy skierowania lekarskiego oraz nie czekamy w kolejce. Mamy też możliwość wyboru miejsca, ośrodka, standardu pokoju czy długości pobytu/liczby zabiegów. W ofercie są nie tylko zabiegi lecznicze, ale też relaksujące, upiększające czy strefy SPA. Ceny zaczynają się od ok. 125 zł za dobę przy tygodniowym pobycie.

Co oferują sanatoria?

W sanatorium możemy liczyć przede wszystkim na opiekę zdrowotną i rehabilitację. Ośrodki są lokalizowane w miejscowościach uzdrowiskowych, głównie w górach lub nad morzem, ale nie brak ośrodków w centralnej Polsce, jak chociażby Ciechocinek. Możemy więc korzystać z walorów przyrodniczych i klimatycznych. Kuracjusze dostają dostęp do wód mineralnych, solanek, borowiny czy wód termalnych. Sanatoria w formie zabiegów leczniczych prowadzą szeroką rehabilitacje, zarówno indywidualną, jak i w formie ćwiczeń grupowych. Jest też wsparcie psychologiczne.

Czytaj w serwisie
Tak na organizm działa aloes Aloes ma szerokie zastosowanie, ale trzeba umieć go stosować
Te produkty mają najwięcej witaminy C Zobacz co jest bogatsze w witaminę c niż popularna cytryna

od 7 lat
Wideo

Jakie są wczesne objawy boreliozy?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera