Bydgoska Prokuratura Okręgowa skutecznie zaskarżyła dziewiętnaście uchwał samorządów z województwa dotyczących formularzy deklaracji podatkowych.

Chodzi m.in. o uchwałę podjęta przez podbydgoski Łąbiszyn w 2015 roku, która określała treść formularzy, na których składa ssie deklaracje podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Zawarto w nich m.in. sformułowania w postaci wzorów oświadczeń o treści: „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”.

Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy zaskarżył uchwałę, wnosząc o stwierdzenie nieważności tych jej przepisów, które dotyczyły zawarcia w załącznikach do uchwały wzorów ww. oświadczenia, a tym samym - odpowiednich rubryk formularzy., zarzucając istotne naruszenie ustawy o samorządzie gminnym

Zdaniem skarżącego – wprowadzenie do formularzy podatkowych zapisów zawierających oświadczenia podatnika o znajomości przepisów o odpowiedzialności karnoskarbowej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością odbyło się bowiem bez stosownego umocowania prawnego (tzw. upoważnienia ustawowego).

Wyrokiem z 11 września 2018r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uwzględnił argumenty prokuratora stwierdzając nieważność zaskarżonej uchwały

Prokurator zaskarżył w 2018 roku łącznie 21 tożsamych przedmiotowo uchwał organów samorządu lokalnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, m.in.: Rady Miejskiej w Świeciu, Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, Rady Miejskiej w Kruszwicy, Rady Miejskiej w Kcyni, Rady Miejskiej w Pakości, Rady Miejskiej w Nowem, Rady Gminy Lubiewo, Rady Gminy Lniano, Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, Rady Gminy Osielsko, Rady Gminy Bukowiec, Rady Gminy Nowa Wieś Wielka, Rady Gminy w Gniewkowie, Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, Rady Gminy Warlubie.

WSA rozpoznał dotąd 19 takich skarg, przychylając się do argumentacji prokuratury.

Samorząd Bydgoszczy już wycofał się z zapisów na formularzach. W 2019 roku będą nowe wzory.

FLESZ - Sklepy wycofują się ze sprzedaży żywych karpi

źródło: TVN/x-news