MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Matura z informatyki 2024. Arkusz CKE już jest. Co było na egzaminie? Jak uczniom poszła matura z informatyki?

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Arkusz egzaminacyjny matury z informatyki opublikowaliśmy w tym tekście 22 maja po godz. 14.00.
Arkusz egzaminacyjny matury z informatyki opublikowaliśmy w tym tekście 22 maja po godz. 14.00. Tomasz Czachorowski
Matura z informatyki rozpoczęła się dzisiaj 22 maja 2024 o godz. 9.00 i trwała 210 minut. Arkusz egzaminacyjny udostępniliśmy w tym tekście po godz. 14.00. Zobacz, najważniejsze informacje o maturze z informatyki. Co było? Znamy już opinie zdających na temat egzaminu.

Spis treści

Matura: informatyka 2024. Arkusz CKE z zadaniami

Arkusz matury z informatyki 2024 w formule 2023 udostępniliśmy w tym tekście 22.05.24 roku po godz. 14.00.

Arkusz egzaminacyjny matury z informatyki opublikowaliśmy w tym tekście 22 maja po godz. 14.00.

Matura z informatyki 2024. Arkusz CKE już jest. Co było na e...

Warto wiedzieć, że arkusze maturalne z informatyki są zamieszczane na stronie CKE – znajdziecie tam zarówno arkusz w formule 2023, jak i 2015.

Trwa głosowanie...

Jak Ci poszła matura z informatyki?

Matura z informatyki 2024 za nami. Była trudna czy łatwa?

Matura z informatyki 2024 rozpoczęła się 22 maja o godz. 9.00. Egzamin trwał 210 minut, a więc 3,5 godziny. Jak przekazało CKE przystąpiło do niego 10 403 osób.

Znamy już opinie uczniów na temat matury z informatyki:

„Nienawidzę c++, poszło mi tragicznie” – napisał jeden z maturzystów.

„Ogólnie do zrobienia, ale mało czasu”, „Ciężko” – dzielili się komentarzami inni zdający.

Matura rozszerzona z informatyki. Terminy egzaminu

Większość uczniów egzamin z informatyki napisała 22 maja o godz. 9.00. Są jednak osoby, które nie mogą wziąć udziału w sesji głównej i przystępują do matur w terminie dodatkowym – w przypadku informatyki taki egzamin odbywa się 14 czerwca (piątek).

Jak wygląda matura z informatyki?

Jaka jest forma egzaminu? Na maturze 2024 z informatyki uczeń ma dostęp do komputera. Jak przekazuje CKE w Informatorze:

„Zdający przez cały czas trwania egzaminu ma do dyspozycji autonomiczne stanowisko komputerowe i może korzystać wyłącznie z programów i danych zapisanych na dysku twardym oraz na innych nośnikach stanowiących wyposażenie stanowiska lub otrzymanych z arkuszem egzaminacyjnym”.

Część zadań na maturze z informatyki wymaga zapisu w arkuszu papierowym, jednak większość odpowiedzi odbywa się przy użyciu komputera, a więc zapisaniu komputerowej realizacji rozwiązania.

Ile punktów można zdobyć na maturze z informatyki?

Liczba punktów, jaką można uzyskać na maturze rozszerzonej z informatyki wynosi 50. Większość zadań (około 60 proc.) można zdobyć za zadania dotyczące analizy algorytmów i programowania. Najwięcej zadań (ok. 90 proc.), to zadania otwarte.

Jakie są typy zadań w arkuszu?

Zgodnie z Informatorem CKE w arkuszu matury z informatyki 2024 możemy znaleźć następujące typy zadań:

 • zadania z luką, wymagające uzupełnienia luk w podanym zdaniu lub krótkim tekście;
 • zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające stworzenia krótkiego tekstu;
 • zadanie rozszerzonej odpowiedzi, np. wymagające zaprojektowania i zapisania algorytmu.

Wymagania na egzaminie maturalnym z informatyki

Warto przypomnieć, że matura 2024 wciąż oparta jest nie na podstawie programowej, ale na wymaganiach egzaminacyjnych. Uczniów obowiązuje więc okrojony zakres materiału. Znajduje się on w Aneksie do Informatora 2023 i 2024. Dobrym pomysłem będzie powtórka zadań związanych z tematyką programowania, ale także takich zagadnień jak m.in. generowanie liczb pierwszych metodą sita Eratostenesa, sortowanie ciągu liczb przez scalanie i obliczania wartości wielomianu za pomocą schematu Hornera.

Warto sprawdzić wszystkie wymagania egzaminacyjne od CKE. Uwaga. My podajemy te dla formuły 2023, z kolei w zakładce matura> formuła 2015 > informatory, znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje o maturze z informatyki w starej formule.

Informatyka – matury z ubiegłych lat

Przed przystąpieniem do matury z informatyki 2024 warto przejrzeć i rozwiązać zadania, które znalazły się w arkuszach z ubiegłych lat. Znajdują się one na stronie CKE, ale zamieszczaliśmy je także w naszym serwisie.

Informatyka 2023:

Jak wyglądały arkusze CKE matury z informatyki?

Matura z informatyki 2023, poziom rozszerzony. Arkusz CKE ju...

Matura informatyka 2022:

Matura 2022: Informatyka – poziom rozszerzony za nami. Jak w...

Z kolei zasady oceniania zadań i omówienie poszczególnych rozwiązań znajdują się w zakładce: egzamin maturalny > formuła 2023 > arkusze > informatyka > zasady oceniania rozwiązań.

Matura 2024. Pozostałe egzaminy

Egzamin maturalny z informatyki jest jednym z ostatnich, do których zdający przystępują w głównej sesji egzaminacyjnej. Sprawdź dalsze terminy matur 2024:

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Kiedy wyniki matury 2024? Sprawdź terminy wyników

Uczniowie oficjalne wyniki matur 2024 poznają już 9 lipca. Będą mogli je sprawdzić za pomocą platformy Zintegrowany Interfejs Użytkownika (ZIU). Wówczas opublikowane zostaną także analizy i ogólnopolskie wyniki matur 2024 oraz wyniki dla osób piszących egzaminy w sesji dodatkowej. Osoby, które przystąpią do matury poprawkowej (20-21 sierpnia) wyniki poznają 10 września 2024.

Przedmioty i arkusze maturalne

W naszym serwisie na bieżąco zamieszczamy arkusze maturalne, a także proponowane odpowiedzi. Znajdziecie je w zakładce „arkusze CKE”. Zobacz arkusze z egzaminów obowiązkowych:

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie. Obserwuj
StrefaEdukacji.pl
!

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Matura z informatyki 2024. Arkusz CKE już jest. Co było na egzaminie? Jak uczniom poszła matura z informatyki? - Strefa Edukacji

Wróć na expressbydgoski.pl Express Bydgoski