Marszałkowskie wsparcie dla firm na projekty badawczo-rozwojowe

Materiał informacyjny RPO
Jeszcze w lipcu kujawsko-pomorskie firmy mogą składać wnioski o dofinansowanie na prowadzenie prac badawczych, rozwojowych, stworzenie infrastruktury do badań i wdrażanie innowacji.

Przedsiębiorstwa z naszego regionu po raz kolejny mogą liczyć na dofinansowanie z funduszy europejskich. W trwającym aktualnie konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego środki przeznaczone będą na realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R), które mają na celu opracowanie nowych lub znacząco ulepszonych, wyróżniających się na arenie krajowej i międzynarodowej produktów, usług bądź procesów technologicznych. Finansowa pomoc obejmie dwa etapy tego typu przedsięwzięć: badania przemysłowe (prace od opracowania wersji koncepcyjnej produktu do jego wytworzenia) oraz eksperymentalne prace rozwojowe (testowanie prototypu w celu sprawdzenia jego gotowości do wejścia na rynek). W ramach tych działań możliwe będzie również uruchomienie tzw. pierwszej produkcji.

Część europejskich funduszy przeznaczona zostanie także na tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. W praktyce oznacza to zakup aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury (a w tym również pokrycie kosztów amortyzacji, wymiany i leasingu sprzętu) oraz wartości niematerialnych i prawnych, takich jak umowy, patenty czy choćby doradztwo. Realizujące projekt firmy mogą też nabyć wyniki innych badań lub prac rozwojowych, które posłużą do podjęcia działań na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Tego typu wsparcie przewidziane jest dla mikro, małych lub średnich oraz dużych przedsiębiorstw, które zapewnią przepływ wyników prowadzonych prac do gospodarki.

- Dofinansowanie projektów B+R pozwoli poprawić innowacyjność przedsiębiorstw w naszym regionie, szczególnie dzięki konkretnemu wykorzystaniu wyników badań - mówi marszałek Piotr Całbecki. - Dzięki temu opracowane zostaną zupełnie nowe produkty i usługi, które znacząco przyczynią się do wzrostu konkurencyjności kujawsko-pomorskich firm na rynkach zagranicznych.
Adaptacja wyników badań do sfery biznesu wpłynie także na uprzemysłowienie wynalazków w naszym kraju. Skorzystają z tego nie tylko przedsiębiorcy, ale i wszyscy mieszkańcy Kujaw i Pomorza.

KONKURS „WSPARCIE PROCESÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH”

Pula środków: 70 680 960 zł

Minimalna wartość dofinansowania projektu: 200 tys. euro

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?
mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Na co?
• stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego - zakup środków trwałych: aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury oraz wartości niematerialnych i prawnych: umów, patentów, doradztwa, wyników innych badań i prac rozwojowych, które służyć będą tworzeniu innowacyjnych produktów i usług;
• prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwo – przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub ich dowolnego połączenia, których wyniki zostaną skomercjalizowane.

Wnioski składać można w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
• w trwającym konkursie „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych” - do 13 lipca 2018 r.

PUNKTY INFORMACYJNE:
• TORUŃ, PLAC TEATRALNY 2
ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl
tel.: (56) 621 83 41, (56) 621 82 68, (56) 621 84 09
• BYDGOSZCZ, UL. JAGIELLOŃSKA 9
ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl
tel.: (52) 327 68 84, (52) 321 33 42, 797 304 123, 660 691 644
• WŁOCŁAWEK, UL. BECHIEGO 2
ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl
tel.: (54) 235 67 12, (54) 235 67 21, 797 304 126
• GRUDZIĄDZ, UL. WARYŃSKIEGO 4
ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl
tel.: (56) 621 58 83, (56) 621 58 20, 797 304 124
• INOWROCŁAW, ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 4
budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji, pokój nr 224
ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl
tel.: 797 304 125, (56) 621 59 04, (56) 621 59 05

PRZYDATNE DEFINICJE:
• Prace badawczo-rozwojowe (B+R) - prace twórcze podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań
• Badania przemysłowe - prace służące zdobyciu nowej wiedzy i umiejętności w celu opracowania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia ulepszeń do już istniejących; obejmują np. budowę prototypów, linii pilotażowych itp.
• Prace rozwojowe - wykorzystanie dostępnej wiedzy i umiejętności dla opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług; obejmują np. opracowanie prototypów, demonstracji projektów pilotażowych, testowanie, sprawdzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu odpowiadającym rzeczywistym warunkom użycia.
• Pierwsza produkcja - sprawdzenie technologii/wykorzystanie opracowanych rozwiązań w warunkach rzeczywistych pod kątem możliwości odniesienia zamierzonego efektu.

SPRAWDŹ, jakie to proste!
więcej na stronie: www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Wideo

Materiał oryginalny: Marszałkowskie wsparcie dla firm na projekty badawczo-rozwojowe - Gazeta Pomorska

Dodaj ogłoszenie