Zmiany w podatkach 2019. Prezydent Andrzej Duda, podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od 2019 roku to fiskus będzie wypełniał deklarację za podatnika.

Zmiany w podatkach 2019

Nowelizacja ustawy ma za zadanie uprościć rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzięki zmianą sprawy mają być szybciej rozwiązywane, a prawo skutecznie egzekwowane.

Obok obowiązujących do tej pory sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika (w postaci papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem systemu e-deklaracji), pojawi się nowa forma rozliczenia podatkowego.

Krajowa Administracja Sądowa będzie wypełniać zeznanie podatkowe za podatnika. Zgodnie z nowelizacją ustawy podatnik w tym przypadku nie będzie musiał składać żadnych wniosków w tej sprawie. Podatnik będzie mógł zapoznać się z wypełnionym przez KAS zeznaniem za pomocą Portalu Podatkowego od 15 lutego. Większość przepisów ustawy wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku.

Celem tej ustawy jest poprawa wymiany informacji między płatnikami, podatnikami a administracją podatkową, w szczególności mająca na celu umożliwienie rozwoju elektronicznego sprawozdawania podatkowego, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej i Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka przyjętym przez Radę Ministrów - mówił Święcicki.

Kodeks Pracy 2019. Jakie przyniesie zmiany? [nowe przepisy]

Możliwość rocznego rozliczenia PIT dotyczyć będzie podatników rozliczających się: indywidualnie; wspólnie z małżonkiem; w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Oczywiście przygotowane przez KAS zeznanie będzie można zweryfikować i zaakceptować bez zmian, będzie to równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT. W przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nie trzeba nic robić. W tym momencie z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane.

Zeznanie podatkowe będzie można zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których Krajowa Administracja Sądowa nie ma. Zmiany należy zaakceptować i będzie to równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT. Można oczywiście odrzucić przygotowane przez KAS zeznanie i rozliczyć się samodzielnie.

Oprócz tego w zeznaniu przygotowanym przez KAS podatnicy będą mogli wskazać lub zaktualizować numer rachunku osobistego zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty.

Zeznania podatkowe będą dostępne od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym do 30 kwietnia.Flesz - wypadki drogowe. Jak udzielić pierwszej pomocy?