reklama

Dziś na sesji rady miasta o Zawiszy i lotnisku [na żywo]

jkZaktualizowano 
Dariusz Bloch
Początek o godzinie 9:00 Pracowity dzień przed radnymi. W porządku obrad aż 71 punktów. Wśród nich, między innymi, informacja na temat spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. oraz wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Piłkarskiego „Zawisza”.

XXXIV SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY

28 września 2016 roku godz. 900
sala sesyjna im. Jana Maciaszka
ratusz /II piętro/ ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Uchwalenie porządku obrad.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta:
- Nr XXXII odbytej dnia 29 czerwca 2016 r.,
- Nr XXXIII odbytej dnia 29 sierpnia 2016 r.

7. Wystąpienie Pana Mirosława Jagodzińskiego – Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy – na temat drogi ekspresowej S10.

8. Wystąpienie Pana Krzysztofa Bess – Prezesa Stowarzyszenia Piłkarskiego „Zawisza” w sprawie seniorskiej piłki nożnej Zawiszy Bydgoszcz.

9. Wystąpienie obywatelskie przedstawiciela Rady Osiedla Miedzyń – Prądy, Wilczak – Jary i Bydgoskiego Stowarzyszenia Miedzyń i Prądy w sprawie komunikacyjnej w zachodniej części Miasta i jej wpływu na rozwój Bydgoszczy.

10. Informacja na temat spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

11. Informacja na temat powstania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

12. Informacji na temat pozyskiwania funduszy europejskich za II/III kwartał 2016 r.

13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon – Park Akademicki” w Bydgoszczy.

14. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łęgnowo – Ernsta Petersona” w Bydgoszczy.

15. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Łęgnowo – Toruńska” w Bydgoszczy.

16. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Bazylika pw. św. Wincentego a Paulo” w Bydgoszczy.

17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017 – 2021.

18. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy w dniu 1 listopada 2016 r.

19. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy.

20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Bydgoszczy na lata 2016 – 2023”.

21. Projekt uchwały w sprawie powołania rady muzeum przy Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

22. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry (ul. Gdańska 49).

23. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pn.: „Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego oraz miasta Bydgoszczy na podstawie badań z 2015 roku”.

24. Projekt uchwały w sprawie wniesienia do Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Spółka z o.o. aportu w postaci nieruchomości oraz objęcia z tego tytułu udziałów.

25. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania przez IKEA Property Poland Sp. z o.o. na rzecz Miasta Bydgoszczy prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego na nieruchomościach Skarbu Państwa oraz prawa własności gruntów położonych przy ul. Fordońskiej, a także wyrażenia zgody na przyjęcie nieodpłatnej służebności gruntowej.

26. Projekt uchwały w sprawie podziału nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej 87 i uregulowania stanu jej własności.

27. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy (ul. Kokosowa).

28. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Bydgoszczy przy ul. Świerkowej 6, stanowiącego własność Miasta Bydgoszczy oraz oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

29. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w Bydgoszczy przy ulicy Byszewskiej.

30. Projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy oraz zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

31. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy.

32. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego znajdującego się w budynku położonym w Bydgoszczy przy ul. Szwedzkiej 2 stanowiącego własność Miasta Bydgoszczy.

33. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Stadion Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

34. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ul. Sandomierskiej.

35. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ul. Sandomierskiej.

36. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do pomnika przyrody – platanu klonolistnego, rosnącego przy ul. Karmelickiej w Bydgoszczy w związku z pracami wykonywanymi na potrzeby ochrony przyrody.

37. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do pomnika przyrody – czterech cisów pospolitych rosnących na Placu Teatralnym w Bydgoszczy w związku z pracami wykonywanymi na potrzeby ochrony przyrody.

38. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do pomnika przyrody – dębu szypułkowego o nazwie „Stanisław” w związku z pracami wykonywanymi na potrzeby ochrony przyrody.

39. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do pomnika przyrody – dębu szypułkowego o nazwie „Tadeusz” w związku z pracami wykonywanymi na potrzeby ochrony przyrody.

40. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do pomnika przyrody – dębu szypułkowego o nazwie „Mocny Wikuś” w związku z pracami wykonywanymi na potrzeby ochrony przyrody.

41. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do wybranych pomników przyrody w związku z pracami wykonywanymi na potrzeby ochrony przyrody (drzewa rosnące na terenie skweru przy ul. Siedleckiej i w Lesie Gdańskim).

42. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do wybranych pomników przyrody w związku z pracami wykonywanymi na potrzeby ochrony przyrody (drzewa rosnące na terenie Parku Jana Kochanowskiego oraz w Parku nad Starym Kanałem).

43. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do wybranych pomników przyrody w związku z pracami wykonywanymi na potrzeby ochrony przyrody (drzewa rosnące w różnych częściach Bydgoszczy).

44. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z wiązu szypułkowego rosnącego przy ul. Cichej w Bydgoszczy.

45. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku.

46. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (7).

47. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok (7).

48. Projekt uchwały w sprawie wyborów do Rady Osiedla Łęgnowo.

49. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Bydgoszczy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.

50. Projekt uchwały w sprawie skargi Państwa Krystyny i Ryszarda Rumińskich na działania Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pani Marii Wasiak.

51. Projekt uchwały w sprawie skargi Państwa Krystyny i Ryszarda Rumińskich na działania Radcy Prawnego Urzędu Miasta Bydgoszczy, Pani Iwony Dorny.

52. Projekt uchwały w sprawie skargi Państwa Krystyny i Ryszarda Rumińskich na działania Koordynatora Zespołu Prawnego Urzędu Miasta Bydgoszczy, Pana Zbigniewa Cichowskiego.

53. Projekt uchwały w sprawie skargi Państwa Krystyny i Ryszarda Rumińskich na działania Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Pani Anny Mackiewicz.

54. Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Kazimierza Śmigielskiego na brak działania Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz na działalność Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

55. Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Dariusza Ceglarskiego na działania Prezydenta Miasta Bydgoszczy (skarga z dnia 23.02.2015 r.).

56. Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Dariusza Ceglarskiego na działania Prezydenta Miasta Bydgoszczy (skarga z dnia 16.06.2015 r.).

57. Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Dariusza Ceglarskiego na działania Prezydenta Miasta Bydgoszczy (skarga z dnia 27.10.2015 r.).

58. Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Dariusza Ceglarskiego na działania Prezydenta Miasta Bydgoszczy (skarga z dnia 16.11.2015 r.).

59. Projekt uchwały w sprawie skargi Pani Ewy Chorobińskiej na Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy.

60. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. zbadania skargi (RM.1510.56.2016).

61. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. zbadania skargi (RM.1510.70.2016).

62. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. zbadania skargi (RM.1510.71.2016).

63. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. zbadania skargi (RM.1510.72.2016).

64. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. zbadania skargi (RM.1510.73.2016).

65. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. zbadania skargi (RM.1510.74.2016).

66. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. zbadania skargi (RM.1510.75.2016).

67. Stanowisko Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie skargi Pana Dariusza Ceglarskiego z dnia 15.06.2016 roku, w części dotyczącej działalności Radnych Rady Miasta Bydgoszczy.

68. Interpelacje, wnioski i zapytania.

69. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

70. Komunikaty.

71. Zakończenie sesji.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 2

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

r
radny

Jak widac nasi radni z PO pracuja duzo i produktywnie- to nie to co radni z PIS ktorzy tylko koncentruja sie na jałowych sporach ideologicznych i dyrdymałach smolenskich. Wstyd dla radnego Pastuszewskiego- ty mowisz ze jestes poeta a nalezysz do takiej parszywej Partii jak PIS? Zaden wrazliwy czlowiek a tym bardziej poeta ( no chyba ze tylko taki domorosły) nie moze nalezec do Partii Wojującego Ciemnogrodu czyli PIS.

S
Stefan Aspiryna

W końcu rządzący Miastem udostępnili transmisję z swoich obrad na YT, oby tylko później całe nagranie było dostępne na kanale Miasta.
Wielka szkoda że czat do komentowania został wyłączony przy transmisji, może następnym razem będzie włączony.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3