4 z 7
Przeglądaj galerię za pomocą strzałek na klawiaturze
Poprzednie
Następne
Dyrektor ZDMiKP ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko...
fot. pixabay, zdj. ilustracyjne

Dyrektor ZDMiKP ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor Nadzoru branży drogowej w Wydziale Realizacji Inwestycji, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m.in.:
— wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane,
— kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi,
wymaganiami SST, normami i zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy,
— kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, umową, harmonogramem oraz terminowością wykonania,
— kontrola ilości i wartości wykonywanych robót w trakcie realizowanej inwestycji,
— wydawanie poleceń w trakcie robót w formie pisemnej, poprzez wpis do dziennika budowy,
— udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,
— uczestniczenie w czynnościach odbiorowych i przekazywaniu zakończonych budów do użytkowania,
— sprawdzanie kompletności dokumentów przedstawianych przez wykonawcy na każdym etapie realizacji zadań,
— rozliczanie budowy fakturami częściowymi oraz fakturą końcową,
— sporządzanie dokumentów przekazania środka trwałego,
— uczestnictwo w komisjach celem dokonywania przeglądów gwarancyjnych,
— uczestnictwo w pracach zespołu oceny dokumentacji projektowej i jej odbioru,
— przygotowywanie kompletnych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego oraz
uczestnictwo w procesie udzielania zamówień publicznych.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem (niezbędne):
- posiadać wykształcenie wyższe techniczne — kierunek budownictwo, posiadać uprawnienia budowlane branży drogowej bez ograniczeń, 3-Ietnie doświadczenie pracy w branży budowlanej,
- prawo jazdy kat. B, znajomość przepisów:
➢ ustawy o drogach publicznych,
➢ ustawy Prawo budowlane,
➢ ustawy Prawo zamówień publicznych,
➢ rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
- obywatelstwo polskie,
- mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią

Jeśli jesteś zainteresowany, zobacz pełną ofertę pracy i wymagań przyszłego pracodawcy TUTAJ

Kolejna oferta >>>

Zobacz również

Legendarny „Vujo” o występie Persów na polskim mundialu 2023 i innych osobliwościach

Legendarny „Vujo” o występie Persów na polskim mundialu 2023 i innych osobliwościach

Tylko Elizabeta Samara miała chwilowe problemy, ale i tak skończyło się 3:0 [ZDJĘCIA]

Tylko Elizabeta Samara miała chwilowe problemy, ale i tak skończyło się 3:0 [ZDJĘCIA]

Polecamy

Ojciec Novaka Djokovicia nie pojawił się na półfinale Australian Open

Ojciec Novaka Djokovicia nie pojawił się na półfinale Australian Open

Robert Kubica odchodzi z Formuły 1?! To już niemal pewne

Robert Kubica odchodzi z Formuły 1?! To już niemal pewne

ORLEN nadal w padoku Formuły 1. Będzie sponsorem Scuderia AlphaTauri!

ORLEN nadal w padoku Formuły 1. Będzie sponsorem Scuderia AlphaTauri!

Dodaj ogłoszenie