Kolędy na Boże Narodzenie 2019 r. Śpiewnik kolęd polskich i góralskich

mik
Zobacz teksty i wysłuchaj kolęd. Możesz wykorzystać również grafiki z artykułu (są bezpłatne), by wysłać je swoim bliskim wraz z życzeniami. pixabay
Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy w polskich domach rozbrzmiewają kolędy. My, jako Polacy, mamy bogaty dorobek kulturalny, jeśli chodzi o kolędy świąteczne. W wielu rejonach Polski rozbrzmiewają różne kolędy. Jedne są bardziej popularne, inne mniej. Cenimy te tradycyjne, stare kolędy. Popularne są również góralskie kolędy.

Które lubimy najbardziej? "Bóg się rodzi", "Dzisiaj w Betlejem", "Gdy się Chrystus rodzi...", "Cicha noc, święta noc", "Przybieżeli do Betlejem pasterze", "Wśród nocnej ciszy", "Jezus Malusieńki", "Lulajże Jezuniu", "Anioł pasterzom mówił", "Oj, maluśki, maluśki", "Pójdźmy wszyscy do stajenki", "Mędrcy świata", a może inne? W artykule prezentujemy teksty polskich kolęd, stare kolędy oraz utwory. Jeśli znacie teksty polskich kolęd, posłuchajcie utworów, a jeśli nie pamiętacie tekstów kolęd, odświeżcie sobie pamięć i zajrzyjcie do dalszej części artykułu. Wesołych świąt!

TUTAJ ZNAJDZIESZ ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE

Kolędy polskie. Tradycyjne kolędy. Kolędy polskie. Kolędy góralskie. Teksty i utwory

1. Bóg się rodzi. Tekst i utwór.
Bóg się rodzi, moc truchleje:
Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony:
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Cóż masz, niebo, nad ziemiami?
Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje,
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano.
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano;
Ubodzy! Was to spotkało,
Witać Go przed bogaczami,
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Potem i króle widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto;
Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami,
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami!
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Bóg się rodzi:

Warto wiedzieć: Kolęda – pierwotnie radosna pieśń noworoczna, która współcześnie przyjęła powszechnie formę pieśni bożonarodzeniowej (nawiązującej do świąt Bożego Narodzenia). Utrzymywana najczęściej w konwencji religijnej, początkowo wywodząca się z tradycji ludowej, w późniejszym okresie komponowana jest również przez wielu wybitnych kompozytorów.

Kartki świąteczne znajdziesz w tej galerii - darmowe grafiki do pobrania!

więcej polskich kolęd>>>

Kolędy polskie. Tradycyjne kolędy. Kolędy polskie. Kolędy góralskie. Teksty i utwory

2. "Dzisiaj w Betlejem. Tekst i utwór.
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem,
Wesoła nowina.
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła Syna.
Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi, Anieli grają,
Króle witają, Pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.
Maryja Panna, Maryja Panna,
Dzieciątko piastuje.
I Józef święty, I Józef święty,
Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi...
Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce,
Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce, Przecież On wkrótce,
Ludzi oswobodzi.
Chrystus się rodzi...
I trzej Królowie, i trzej Królowie,
Od wschodu przybyli,
I dary Panu, i dary Panu,
Kosztowne złożyli.
Chrystus się rodzi...
Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my,
Przywitać Jezusa,
Króla nad królami, Króla nad królami,
Uwielbić Chrystusa.
Chrystus się rodzi...

Dzisiaj w Betlejem:

więcej polskich kolęd>>>

Kolędy polskie. Tradycyjne kolędy. Kolędy polskie. Kolędy góralskie. Teksty i utwory

3. "Gdy się Chrystus rodzi...". Tekst i utwór.
Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi;
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo.
Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,
Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel,
Gloria, gloria....
O, niebieskie Duchy i Posłowie nieba,
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba,
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy,
Gloria, gloria...
Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite, w żłobie położone;
Oddajcie mu pokłon Boski, on osłodzi wasze troski.
Gloria, gloria...

Gdy się Chrystus rodzi:

więcej polskich kolęd>>>

Kolędy polskie. Tradycyjne kolędy. Kolędy polskie. Kolędy góralskie. Teksty i utwory

4. "Cicha noc, święta noc". Teskt i utwór.
Cicha noc, święta noc,
pokój niesie ludziom wszem
a u żłobka Matka Święta
czuwa sama uśmiechnięta,
nad Dzieciątka snem.
Cicha noc, święta noc,
pastuszkowie od swych trzód
biegną wielce zadziwieni,
za anielskim głosem pieni,
gdzie się spełnił cud.
Cicha noc, święta noc,
narodzony Boży Syn,
Pan wielkiego majestatu,
niesie dziś całemu światu
odkupienie win.
Cicha noc, święta noc,
jakiż w tobie dzisiaj cud,
w Betlejem Dziecina święta
wznosi w górę swe rączęta
błogosławi lud.

Cicha noc, święta noc:

Warto wiedzieć: Odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego nazywana jest pastorałką, która w odróżnieniu od kolędy we współczesnym, potocznym tego słowa rozumieniu, nie jest wykorzystywana w chrześcijańskich nabożeństwach religijnych ze względu na swój świecki charakter.

więcej polskich kolęd>>>

Kolędy polskie. Teksty i twory

5. "Przybieżeli do Betlejem pasterze". Tekst i utwór.
Przybieżeli do Betlejem pasterze,
grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Ref: Chwała na wysokości,
chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.
Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie, z serca ochotnego, o Boże!
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
których oni nie słyszeli, jak żywi.
I Anieli gromadami pilnują,
Panna czysta wraz z Józefem piastują.
Poznali Go Mesjaszem być prawym,
narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.
My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy
i z całego serca wszyscy kochamy.

Przybieżeli do Betlejem pasterze:

więcej polskich kolęd>>>

Kolędy polskie. Tradycyjne kolędy. Kolędy polskie. Kolędy góralskie. Teksty i utwory

6. "Wśród nocnej ciszy". Tekst i utwór.
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pośpieszajcie,
Przywitać Pana.
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie,
Z wszystkimi znaki, danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali,
Z wielkiej radośc1.
"Ach witaj, Zbawco; z dawna żądany,
Tyle tysięcy lat wyglądany!
Na Ciebie króle, prorocy,
Czekali, a Tyś tej nocy -
Nam się objawił".
I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana.
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną,
Chleba i wina.

Wśród nocnej ciszy:

więcej polskich kolęd>>>

Kolędy polskie. Tradycyjne kolędy. Kolędy polskie. Kolędy góralskie. Teksty i utwory

7. "Jezus Malusieńki". Tekst i utwór.
Jezus malusieńki, leży wśród stajenki,
Płacze z zimna, nie dała Mu matusia sukienki.
Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
W który dziecię uwinąwszy, siankiem Je okryła,
Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.
Gdy dziecina kwili, patrzy w każdej chwili,
Na dzieciątko boskie w żłóbku, oko Jej nie myli
Panienka truchleje, a mówiąc łzy leje:
o mój Synu! Wola Twoja, nie moja się dzieje
Tylko nie płacz, proszę, bo żalu nie zniosę,
dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę

Jezus Malusieńki:

więcej polskich kolęd>>>

Kolędy polskie. Tradycyjne kolędy. Kolędy polskie. Kolędy górlaskie. Teksty i utwory

8. "Lulajże Jezuniu". Tekst i utwór.
Lulajże Jezuniu, moja perełko,
Lulaj ulubione me pieścidełko.
Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj!
A Ty Go, matulu, z płaczu utulaj.
Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
Lulajże, Jezuniu...
Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko,
Lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko.
Lulajże, Jezuniu...
My z Tobą, tam w niebie, spocząć pragniemy,
Ciebie, tu na ziemi, kochać będziemy.
Lulajże, Jezuniu...

Lulajże Jezuniu:

więcej polskich kolęd>>>

Kolędy polskie. Tradycyjne kolędy. Kolędy polskie. Kolędy góralskie. Teksty i utwory

9. "Anioł pasterzom mówił". Tekst i utwór.
Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście.
Narodził się w ubóstwie
Pan waszego stworzenia.
Chcąc się dowiedzieć tego
poselstwa wesołego,
bieżeli do Betlejem skwapliwie.
Znależli dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.
Taki Pan chwały wielkiej,
uniżył się Wysoki,
pałacu kosztownego żadnego
nie miał zbudowanego
Pan wszego stworzenia.
O dziwne narodzenie,
nigdy niewysławione!
Poczęła Panna Syna w czystości,
porodziła w całości
Panieństwa swojego.
Już się ono spełniło,
co pod figurą było:
Arona różdżka ona zielona
stała się nam kwitnąca
i owoc rodząca.
Słuchajcież Boga Ojca,
jako wam Go zaleca:
Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny,
w raju wam obiecany,
Tego wy słuchajcie.
Bogu bądź cześć i chwała,
która byś nie ustała,
jako Ojcu, tak i Jego Synowi
i Swiętemu Duchowi,
w Trójcy jedynemu.

Anioł pasterzom mówił:

więcej polskich kolęd>>>

Kolędy polskie. Tradycyjne kolędy. Kolędy polskie. Kolędy góralskie. Teksty i utwory

10. "Oj, maluśki, maluśki". Tekst i utwór.
Oj, maluśki, maluśki, maluśki
Jako rękawicka
Alboli tez jakoby, jakoby
Kawałecek smycka.
Cy nie lepiej Tobie by, Tobie by
siedzieć było w niebie,
wsak Twój Tatuś kochany, kochany
nie wyganiał Ciebie.
Tam ci zawsze słuzyły, słuzyły
prześliczne janioły,
a tu lezys sam j eden, sam jeden
jako palec goły
Tam wciornaska wygoda, wygoda,
a tu bieda wsędzie,
ta Ci teraz dokuca, dokuca.
ta i potem będzie.
Tam kukiołki jadałeś, jadałeś
z carnuską i miodem,
tu się tylko zasilać, zasilać
musis samym głodem
Tam se w niebie spijałeś, spijałeś
słodkie małmazyje,
a tu się Twa gębusia, gębusia
gorzkich łez napije.
Hej, co się więc takiego, takiego
Tobie, Panie, stało,
zeć się na ten kiepski świat, kiepski świat
przychodzić zachciało.
Cóż Ci oddam panie, mój Panie,
Chyba me piosnecki,
Albo też te moje, te moje
lipowe skrzypecki.

Oj, maluśki, maluśki:

więcej polskich kolęd>>>

Kolędy polskie. Tradycyjne kolędy. Kolędy polskie. Kolędy góralskie. Teksty i utwory

11. "Pójdźmy wszyscy do stajenki". Tekst i utwór.
Pójdźmy wszyscy do stajenki,
do Jezusa i Panienki!
Powitajmy maleńkiego
i Maryję, Matkę Jego.
Witaj, Jezu ukochany,
od Patryarchów czekany.
Od Proroków ogłoszony,
od narodów upragniony.
Witaj, Dziecineczko w żłobie,
wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy,
byś nas wyrwał z czarta mocy.
Witaj, Jezu nam zjawiony;
witaj, dwakroć narodzony,
raz z Ojca przed wieków wiekiem,
a teraz z Matki człowiekiem.
Któż to słyszał takie dziwy?
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
Ty łączysz w Boskiej Osobie
dwie natury różne sobie.
O szczęśliwi pastuszkowie,
któż radość waszą wypowie!
Czego Ojcowie żądali,
wyście pierwsi oglądali.
O Jezu, nasze kochanie,
czemu nad niebios mieszkanie
przekładasz nędzę, ubóstwo,
i wyniszczasz swoje Bóstwo?
Miłości to Twojej dzieło
z miłości początek wzięło.
Byś nas zrównał z Aniołami,
poniżasz się między nami.
Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię.
niech Cię kochamy nad życie;
niech miłością odwdzięczamy
miłość, której doznawamy.
Święta Panno, Twa przyczyna
niech nam wyjedna u Syna,
by to Jego narodzenie
zapewniło nam zbawienie.

Pójdźmy wszyscy do stajenki:

więcej polskich kolęd>>>

Kolędy polskie. Tradycyjne kolędy. Kolędy polskie. Kolędy góralskie. Teksty i utwory

12. "Mędrcy świata". Tekst i utwór.
Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie, nie ma tronu,
I berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu,
Już się w świecie szerzy.
Mędrcy świata, złość okrutna,
Dziecię prześladuje.
Wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spisek knuje.
Nic monarchów nie odstrasza,
Ku Betlejem śpieszą,
Gwiazda Zbawcę im ogłasza,
Nadzieją się cieszą.
Przed Maryją stają społem,
Niosą Panu dary.
Przed Jezusem biją czołem,
Składają ofiary.
Trzykroć szczęśliwi królowie,
Któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
Pałając z miłości?
Tak, jak każą nam kapłani,
Damy dar troisty:
Modły, pracę niosąc w dani,
I żar serca czysty.
To kadzidło, mirrę, złoto
Niesiem, Jezu szczerze,
Co dajemy Ci z ochotą,
Od nas przyjm w ofierze.

Mędrcy świata:

więcej polskich kolęd>>>

Kolędy polskie. Tradycyjne kolędy. Kolędy polskie. Kolędy góralskie. Teksty i utwory

13. "W żłobie leży". Tekst i utwór.
W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować Małemu?
Jezusowi, Chrystusowi,
Dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
Jako Panu naszemu.
My zaś sami z piosneczkami
za wami pośpieszymy.
A tak tego Maleńkiego
Niech wszyscy zobaczymy:
Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc Go dziś ucieszymy.
Naprzód tedy, niechaj wszędy
Zabrzmi świat w wesołości.
Że posłany, nam jest dany
Emanuel w niskości.
Jego tedy przywitajmy,
Z Aniołami zaśpiewajmy:
"Chwała na wysokości".
Witaj, Panie, cóż się stanie
Że rozkosze niebieskie,
Opuściłeś, a zstąpiłeś
Na te niskości ziemskie.
"Miłość moją to sprawiła,
By człowieka wywyższyła,
Pod nieba empirejskie".

W żłobie leży:

więcej polskich kolęd>>>

Kolędy polskie. Tradycyjne kolędy. Kolędy polskie. Kolędy góralskie. Teksty i utwory

14. "Gdy śliczna Panna". Tekst i utwór.
Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Lili, lili, laj, moje Dzieciąteczko,
Lili, lili, laj, śliczne Paniąteczko.
Przybądźcie z nieba, święci Aniołowie,
Śpieszcie do ludzi z pokojem posłowie,
Lili, lili, laj, wielki Królewiczu,
Lili, lili, laj, niebieski Dziedzicu.
Łączcie się w dziękach wszystkie ziemskie dzieci,
Niechaj się miłość w sercu waszym nieci,
Lili, lili, laj, drogi Zbawicielu,
Lili, lili, laj, nasz Odkupicielu!

Gdy śliczna Panna:

więcej polskich kolęd>>>

Kolędy polskie. Tradycyjne kolędy. Kolędy polskie. Kolędy góralskie. Teksty i utwory

15. Narodził się nam Zbawiciel. Tekst i utwór.
Narodził się nam Zbawiciel.
Jezus Chrystus. Odkupiciel,
w Betlejem, żydowskim mieście,
z Panny Maryi czystej.
Maryja, Panienka czysta,
porodziła Jezu Chrysta;
Tegoż w pieluszki powiła
a do żłobu włożyła.
Gdy pasterze w nocy paśli,
stanął przy nich Anioł jasny.
Widząc taką jasność Boską,
bali się trwogą wielką.
Rzekł im anioł: "Nie bójcie się,
ale się z tego weselcie!
narodził się Zbawiciel wam,
Który nazwan Chrystus Pan".
Tedy Anieli śpiewali
a wielkim głosem wołali.
"Chwała Bogu z takiej łaski
w niebie na wysokości!"
Chwała, chwała, Chryste, Tobie
z Ojcem, z Duchem Świętym w niebie,
żeś się dla nas tak uniżył,
a lud swój wyswobodził.

Narodził się nam Zbawiciel:

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 2

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

g
gosssc

❤ Kiedy człowiek jest żywy?

Kiedy jest w nim życie.

Dlaczego życie wieczne jest Tobie potrzebne?

Bo Bóg patrząc na ludzkość, dzieli ją na dwie grupy: na żywych i umarłych.

W tym momencie należysz do jednej bądź drugiej kategorii.

Spoglądamy na człowieka idącego po ulicy i powiadamy: „Ten człowiek na pewno żyje".

Co to znaczy? Że jego ciało jest po prostu żywe. Człowiek ten posiada życie fizyczne, lecz duch jego może być zupełnie martwy. I jeśli tak jest, jeśli ten człowiek nigdy nie narodził się na nowo z Ducha, to w oczach Bożych jest on martwy.

(Ew. Jana 3:3)

"Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego"

(1 Jan 5:12)

Dlatego: "Ten, kto ma Syna, MA ŻYCIE, a kto nie ma Syna Bożego, NIE MA też i ŻYCIA."

(Efezjan 2:1)

"Byliście UMARŁYMI na skutek waszych występków i grzechów."

Tytusa 3:4-7)

"4 Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, 5 NIE ZE WZGLĘDU NA SPRAWIEDLIWE UCZYNKI, JAKIE SPEŁNILIŚMY, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, 6 którego wylał na nas OBFICIE PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA, Zbawiciela naszego, 7 abyśmy, USPRAWIEDLIWIENI JEGO ŁASKĄ, stali się w nadziei dziedzicami ŻYCIA WIECZNEGO. "

A Ty?

Czy narodziłeś sie na nowo?

Czy masz w sobie życie wieczne?

Czy jesteś zbawiony?

Czy masz więź z Jezusem?

Czy przyjąłeś Go?

Czy chodzisz w Nim?

Przyjdźcie do Boga, w Jego Ojcowskie ramiona. On przyjmie Was.

Wasz dług pełen grzechów i win został spłacony, bo Jezus ZA WAS własne życie dał.

Miłego dnia :) ❤

❤ ❤ ❤ ❤ Prawda, czy Fałsz?

Wybierz: www. grupadomowa .pl

G
Gość

Praca Zdalna - Nowy biznes online, Zarobki ponad 20.000zł miesięcznie, hit roku 2019, wysokie i stałe dochody, praca zdalna wystarczy smartfon lub laptop, teraz każdy może tak zarabiać, obecnie można zapisać się bezpłatnie i nauczyć inwestowania na stronie: systemzarabiania.pl

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3