Tomasz Pietraszak

Tomasz Pietraszak

PolskaBydgoszcz

Zastępca Redaktorów Naczelnych do spraw Multimediów,