Wybory

Wyniki wyborów 2018 do rady gminy Uście Gorlickie

Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

– kandydat otrzymał mandat

Okręg 1

Sołectwo Uście Gorlickie (część): od strony wsi Klimkówka prawa strona drogi powiatowej Ropa – Wysowa-Zdrój – Blechnarka – granica Państwa do południowej granicy działki nr 238 i dalej od jej południowo – zachodniego narożnika równolegle do drogi powiatowej Uście Gorlickie – Śnietnica aż do granicy sołectwa oraz lewa strona tej samej drogi (z granicą na zbiorniku wodnym Kimkówka) do drogi gminnej w kierunku stadionu sportowego stanowiącej działki nr ew. 437/1 i 437/2

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Konrad Stanisław Piecuch

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA LUDWINA

61 (27,35%)

Marzena Edyta Bogdańska-Wieczorek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ ANDRUSIKIEWICZ

10 (4,48%)

Jolanta Joanna Dobek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

82 (36,77%)

Janusz Sztaba

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁADYSŁAWA LANGERA

37 (16,59%)

Andrzej Jan Paluch

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNEGO KANDYDATA MGR PRAWA ANDRZEJA PALUCHA - MŁODZI DLA UŚCIA GORLICKIEGO

33 (14,80%)

Okręg 2

Sołectwo Uście Gorlickie (część): prawa strona drogi powiatowej Gładyszów – Uście Gorlickie od mostu na potoku Zdynianka (z granicą wzdłuż potoku Zdynianka i rzeki Ropa) do granicy okręgu nr 1 oraz lewa strona drogi powiatowej Gładyszów – Uście Gorlickie od mostu na potoku Zdynianka (z granicą wzdłuż potoku Zdynianka aż do południowo – wschodniego narożnika działki nr 165/78 i dalej na południe przez południowo – wschodni narożnik działki nr 181 do szczytu góry Polana i szczytem tej góry do granicy z wsią Hańczowa) do granicy okręgu nr 1 (w tym przysiółek Kijów)

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Franciszek Jan Myśliwiec

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA LUDWINA

39 (17,73%)

Franciszek Sztaba

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ ANDRUSIKIEWICZ

27 (12,27%)

Lucyna Alicja Piszczek-Sula

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

99 (45,00%)

Paweł Zbigniew Baran

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA BARANA

55 (25,00%)

Okręg 3

Sołectwo Uście Gorlickie (część): od strony wsi Kwiatoń wzdłuż drogi powiatowej Gładyszów – Uście Gorlickie do granic okręgów nr 1 i nr 2 (w tym przysiółek Oderne oraz tzw. „Osiedle Bielańskie”); Sołectwa: Kunkowa, Nowica

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Piotr Andrzej Michniak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA LUDWINA

94 (39,17%)

Andrzej Barna

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ ANDRUSIKIEWICZ

95 (39,58%)

Władysław Langer

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁADYSŁAWA LANGERA

34 (14,17%)

Monika Anna Hojsak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNEGO KANDYDATA MGR PRAWA ANDRZEJA PALUCHA - MŁODZI DLA UŚCIA GORLICKIEGO

17 (7,08%)

Okręg 4

Sołectwo Brunary (część): od strony wsi Śnietnica lewa strona drogi powiatowej Florynka – Izby (pomiędzy w/w drogą, a rzeką Biała) do mostu na rzece Biała oraz prawa strona drogi powiatowej Florynka – Izby do drogi nr ew. 524 (naprzeciw kościoła) i dalej do drogi w kierunku cmentarza stanowiącej działki nr ew. 525/1 i 527 z granicą na południowo – zachodniej granicy działek nr ew. 629 i 630 i dalej w linii prostej w kierunku północno-wschodnim aż do styku wspólnej granicy sołectw Brunary i Czarna z granicą gminy Uście Gorlickie i Ropa; Sołectwo Czarna

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Stanisław Fryderyk Smoła

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA LUDWINA

46 (23,59%)

Paweł Górski

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ ANDRUSIKIEWICZ

149 (76,41%)

Okręg 5

Sołectwo Brunary (część): od granicy z okręgiem nr 4 w kierunku wsi Florynka obie strony drogi powiatowej Florynka – Izby (w tym Brunary Niżne) i dalej wzdłuż drogi powiatowej Ropa – Brunary (w tym przysiółek Jaszkowa) oraz osiedle za rzeką w kierunku tzw. „Liska” za mostem na rzece Biała

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Mikołaj Józef Halczak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA LUDWINA

163 (69,36%)

Piotr Kłapacz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNEGO KANDYDATA MGR PRAWA ANDRZEJA PALUCHA - MŁODZI DLA UŚCIA GORLICKIEGO

72 (30,64%)

Okręg 6

Sołectwo Śnietnica

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Edmund Woźniak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA LUDWINA

144 (69,90%)

Andrzej Arkadiusz Paluch

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNEGO KANDYDATA MGR PRAWA ANDRZEJA PALUCHA - MŁODZI DLA UŚCIA GORLICKIEGO

62 (30,10%)

Okręg 7

Sołectwo Stawisza

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Michał Mikołaj Dżumbelak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA LUDWINA

54 (44,63%)

Aleksandra Magdalena Bania

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ ANDRUSIKIEWICZ

63 (52,07%)

Dymitr Merena

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNEGO KANDYDATA MGR PRAWA ANDRZEJA PALUCHA - MŁODZI DLA UŚCIA GORLICKIEGO

4 (3,31%)

Okręg 8

Sołectwa: Banica, Izby

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Krzysztof Tadeusz Gałas

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA LUDWINA

116 (58,59%)

Tadeusz Dziurny

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ ANDRUSIKIEWICZ

78 (39,39%)

Wiesława Karlak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNEGO KANDYDATA MGR PRAWA ANDRZEJA PALUCHA - MŁODZI DLA UŚCIA GORLICKIEGO

4 (2,02%)

Okręg 9

Sołectwa: Hańczowa, Ropki

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Stanisław Polakiewicz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA LUDWINA

118 (46,83%)

Anna Aniela Smarduch-Kuziak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ ANDRUSIKIEWICZ

76 (30,16%)

Arkadiusz Kacper Dudka

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA BARANA

58 (23,02%)

Okręg 10

Sołectwo Wysowa-Zdrój (część): od strony wsi Hańczowa lewa strona drogi powiatowej Ropa – Wysowa-Zdrój – Blechnarka – granica Państwa, do granicy z wsiami Regietów i Blechnarka oraz prawa strona drogi powiatowej Ropa – Wysowa-Zdrój – Blechnarka – granica Państwa od południowo – wschodniej granicy działek o nr ew. 119/1, 119/2, 98/15, 98/13, 98/11, 98/8, 98/5, 98/3, 86/6, 86/15 i dalej w linii prostej w kierunku południowo – zachodnim aż do granicy Państwa przy znaku granicznym 242/7, do granicy wsi Blechnarka, a także wieś Blechnarka

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Bogdan Władysław Ferenc

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA LUDWINA

62 (38,51%)

Anna Weronika Sztaba

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ ANDRUSIKIEWICZ

41 (25,47%)

Jolanta Marta Matała

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOLANTY MATAŁA

42 (26,09%)

Dorota Krystyna Paluch

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNEGO KANDYDATA MGR PRAWA ANDRZEJA PALUCHA - MŁODZI DLA UŚCIA GORLICKIEGO

16 (9,94%)

Okręg 11

Sołectwo Wysowa-Zdrój (część): od strony wsi Hańczowa prawa strona drogi powiatowej Ropa – Wysowa-Zdrój – Blechnarka – granica Państwa do granicy z okręgiem nr 10 oraz przysiółek Huta Wysowska

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Elwira Beata Myśliwy

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA LUDWINA

98 (61,25%)

Kazimierz Krok

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ ANDRUSIKIEWICZ

62 (38,75%)

Okręg 12

Sołectwa: Kwiatoń, Regietów, Skwirtne

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Dymitr Rydzanicz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA LUDWINA

88 (47,06%)

Anna Maria Klocek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNEGO KANDYDATA MGR PRAWA ANDRZEJA PALUCHA - MŁODZI DLA UŚCIA GORLICKIEGO

99 (52,94%)

Okręg 13

Sołectwo Smerekowiec

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Jan Gromala

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA LUDWINA

113 (46,69%)

Krystyna Maria Siwek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ ANDRUSIKIEWICZ

129 (53,31%)

Okręg 14

Sołectwo Gładyszów

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Mirosław Pełechacz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA LUDWINA

80 (52,98%)

Włodzimierz Mikołaj Kario

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ ANDRUSIKIEWICZ

67 (44,37%)

Grzegorz Hojsak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNEGO KANDYDATA MGR PRAWA ANDRZEJA PALUCHA - MŁODZI DLA UŚCIA GORLICKIEGO

4 (2,65%)

Okręg 15

Sołectwa: Konieczna, Zdynia

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Piotr Wasula

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA LUDWINA

66 (45,52%)

Marcin Aleksander Wszołek

KOMITET WYBORCZY „WSPÓLNE GORLICE”

79 (54,48%)