Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy

Bydgoszcz, Hetmańska 28

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy to instytucja, której przedmiotem działań jest nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych.

Główne zadania Inspektoratu to:

  • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

  • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, które są sprowadzane z zagranicy

  • kontrola żywności w rolniczym handlu detalicznym

  • kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy.