Wybory

Wyniki wyborów 2018 do rady miasta Serock

Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

– kandydat otrzymał mandat

Okręg 1

Granica okręgu biegnie od zbiegu ul. Pułtuskiej i ul. Zakroczymskiej w kierunku północnym wzdłuż ul. Pułtuskiej (od nr 2 do nr 24 - numery parzyste) dalej w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Radzymińskiej (numery parzyste) do zbiegu ul. Radzymińskiej i ul. Rybaki, dalej w kierunku wschodnim do granicy miasta biegnącej wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego, dalej w kierunku południowym wzdłuż granicy miasta biegnącej wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego do granicy miasta, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż granicy miasta w ciągu ul. Konstantego Radziwiłła do ronda 25 - lecia Samorządu Gminnego, dalej wzdłuż granic miasta w kierunku północno-zachodnim, a następnie w kierunku północnym do DK Nr 62, dalej wzdłuż DK Nr 62 w kierunku wschodnim w kierunku ul. Zakroczymskiej, ul. Zakroczymska po jej południowej stronie (numery nieparzyste).

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

kandydatliczba głosów

 1. 21 Joanna Rutkowska
  127 (26,46%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

kandydatliczba głosów

 1. 22 Sławomir Paweł Czerwiński
  304 (63,33%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

kandydatliczba głosów

 1. 19 Magdalena Ewa Ważyńska
  49 (10,21%)

Okręg 2

Granica okręgu biegnie od zbiegu ul. Zakroczymskiej i ul. Ogrodowej w kierunku zachodnim do granicy miasta, dalej w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy miasta (ul. Graniczna, ul. Moczydło, ul. Leśnej), następnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy miasta z gminą Pokrzywnica dalej po granicy miasta Serock z gminą Pokrzywnica w kierunku południowo-wschodnim, następnie ul. Pobyłkowską do ul. Polnej. Następnie w kierunku południowym wzdłuż granicy miasta Serock z miejscowością Wierzbica do zbiegu ul. Polnej z ul. Pogodną, dalej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ul. Polnej (po jej zachodniej stronie) do ul. Nasielskiej. Następnie w kierunku zachodnim ul. Nasielską (po jej północnej stronie) do ul. Ogrodowej. ul. Ogrodową w kierunku południowym (po jej zachodniej stronie-od nr 2 do końca numery parzyste) do ul. Zakroczymskiej.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

kandydatliczba głosów

 1. 21 Magdalena Żołek
  104 (25,81%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

kandydatliczba głosów

 1. 22 Krzysztof Edward Bońkowski
  267 (66,25%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

kandydatliczba głosów

 1. 19 Mirosława Stanisława Beli
  32 (7,94%)

Okręg 3

Granica okręgu biegnie od zbiegu ul. Pułtuskiej i ul. Nasielskiej w kierunku południowym wzdłuż ul. Pułtuskiej (po jej zachodniej stronie – numery nieparzyste-od 27A do 1b) do zbiegu ul. Pułtuskiej z ul. Zakroczymską, następnie w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Zakroczymskiej (po jej północnej stronie – od nr 2 do 22 numery parzyste) do ul. Ogrodowej. W kierunku północnym wzdłuż ul. Ogrodowej (po jej wschodniej stronie – numery nieparzyste) do ul. Nasielskiej, następnie wzdłuż ul. Nasielskiej (po jej południowej stronie – numery nieparzyste do ul. Pułtuskiej.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

kandydatliczba głosów

 1. 21 Marcin Andrzej Wójcik
  104 (28,26%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

kandydatliczba głosów

 1. 22 Mariusz Rosiński
  242 (65,76%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

kandydatliczba głosów

 1. 19 Michał Beli
  22 (5,98%)

Okręg 4

Granica okręgu biegnie od granicy miasta z miejscowością Wierzbica wzdłuż ul. Pułtuskiej (po jej zachodniej stronie – numery nieparzyste do 33 do ul. Nasielskiej, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Nasielskiej (po jej północnej stronie – numery parzyste 2 – 4). Następnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ul. Polnej (po jej wschodniej stronie – numery parzyste) do zbiegu ul. Polnej z ul. Pogodną. Dalej w kierunku wschodnim wzdłuż granicy miasta Serock z miejscowością Wierzbica (ul. Pogodna – po jej południowej stronie) do ul. Pułtuskiej.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

kandydatliczba głosów

 1. 21 Artur Brandebura
  71 (19,40%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

kandydatliczba głosów

 1. 22 Gabriela Ewa Książyk
  239 (65,30%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

kandydatliczba głosów

 1. 19 Mateusz Piotr Krzywicki
  56 (15,30%)

Okręg 5

Granica okręgu biegnie od ul. Pułtuskiej wzdłuż północnej granicy miasta Serock z miejscowością Wierzbica do Jeziora Zegrzyńskiego. Następnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy miasta do zbiegu ul. Radzymińskiej z ul. Rybaki. Dalej ul. Radzymińską (numery nieparzyste) do ul. Pułtuskiej. Następnie w kierunku północnym wzdłuż ul. Pułtuskiej (po jej wschodniej stronie-numery parzyste od nr 26 do końca) do granicy miasta Serock z miejscowością Wierzbica.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

kandydatliczba głosów

 1. 21 Marek Szajda
  162 (39,32%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI OKTABA

kandydatliczba głosów

 1. 20 Agnieszka Martyna Oktaba
  192 (46,60%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

kandydatliczba głosów

 1. 19 Zdzisław Edmund Hirsz
  58 (14,08%)

Okręg 6

Wierzbica

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

kandydatliczba głosów

 1. 21 Jacek Leszek Szuba
  41 (11,88%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

kandydatliczba głosów

 1. 22 Bożena Danuta Kalinowska
  172 (49,86%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI OKTABA

kandydatliczba głosów

 1. 20 Iwona Gryc
  105 (30,43%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

kandydatliczba głosów

 1. 19 Dariusz Marek Dułowicz
  27 (7,83%)

Okręg 7

Cupel, Gąsiorowo, Kania Nowa, Kania Polska, Łacha, Nowa Wieś

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

kandydatliczba głosów

 1. 21 Leszek Gruszka
  119 (27,67%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

kandydatliczba głosów

 1. 22 Krzysztof Zakolski
  217 (50,47%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

kandydatliczba głosów

 1. 19 Dariusz Jarosław Stradomski
  94 (21,86%)

Okręg 8

Dębinki, Guty, Marynino, Szadki, Święcienica, Wola Kiełpińska, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

kandydatliczba głosów

 1. 21 Bernard Rulski
  131 (26,31%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

kandydatliczba głosów

 1. 22 Teresa Urszula Krzyczkowska
  229 (45,98%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA WOLA” ŚWIĄTECKA KATARZYNA

kandydatliczba głosów

 1. 24 Katarzyna Świątecka
  67 (13,45%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

kandydatliczba głosów

 1. 19 Magdalena Nieckarz-Abram
  71 (14,26%)

Okręg 9

Bolesławowo, Dębe, Izbica, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

kandydatliczba głosów

 1. 21 Katarzyna Maria Werbanowska-Pierzchanowska
  91 (16,46%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

kandydatliczba głosów

 1. 22 Jolanta Kaczmarska
  115 (20,80%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI OKTABA

kandydatliczba głosów

 1. 20 Wiesław Bogdan Winnicki
  232 (41,95%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

kandydatliczba głosów

 1. 19 Iwona Krystyna Jończyk
  115 (20,80%)

Okręg 10

Karolino, Stasi Las

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

kandydatliczba głosów

 1. 21 Agata Greta Langer
  101 (21,54%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

kandydatliczba głosów

 1. 22 Józef Wojciech Lutomirski
  289 (61,62%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

kandydatliczba głosów

 1. 19 Mateusz Łukasz Gmitrzak
  79 (16,84%)

Okręg 11

Jachranka

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

kandydatliczba głosów

 1. 21 Małgorzata Wierzbicka
  43 (14,68%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

kandydatliczba głosów

 1. 22 Włodzimierz Jacek Maciejewski
  122 (41,64%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

kandydatliczba głosów

 1. 19 Aneta Rogucka
  128 (43,69%)

Okręg 12

Dosin, Skubianka

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

kandydatliczba głosów

 1. 21 Paweł Tomczyk
  55 (13,19%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

kandydatliczba głosów

 1. 22 Marek Jan Biliński
  232 (55,64%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

kandydatliczba głosów

 1. 19 Jarosław Nowakowski
  130 (31,18%)

Okręg 13

Borowa Góra, Ludwinowo Zegrzyńskie

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

kandydatliczba głosów

 1. 21 Rafał Robert Dmowski
  93 (17,13%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

kandydatliczba głosów

 1. 22 Włodzimierz Tadeusz Skośkiewicz
  247 (45,49%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

kandydatliczba głosów

 1. 19 Mieczysław Piecyk
  203 (37,38%)

Okręg 14

Jadwisin

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

kandydatliczba głosów

 1. 21 Rafał Grzegorz Tyka
  133 (27,42%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

kandydatliczba głosów

 1. 22 Jarosław Krzysztof Pielach
  268 (55,26%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

kandydatliczba głosów

 1. 19 Katarzyna Bułynko
  84 (17,32%)

Okręg 15

Zegrze

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

kandydatliczba głosów

 1. 22 Sławomir Ireneusz Osiwała
  240 (50,10%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MY MIESZKAŃCY

kandydatliczba głosów

 1. 23 Monika Jadwiga Kamińska-Betka
  239 (49,90%)