Wybory

Wyniki wyborów 2018 do rady miasta Świątniki Górne

Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

– kandydat otrzymał mandat

Okręg 1

Wrząsowice I Część sołectwa Wrząsowice położona na zachód od linii biegnącej od granicy sołectwa w kierunku wschodnim granicami działek nr 36/1 i 35/1, przez działkę nr 33/1 i dalej granicami działek nr 31/2, 31/1, 30/1 i 29 do skrzyżowania ul. Spacerowej z ul. Kraśnik, następnie granicami działek nr 45 i 46/8, przez działkę nr 46/7 do cieku wodnego i ciekiem wodnym do granicy działek nr 68 i 73/5, następnie granicą i przez działkę nr 73/5 i dalej granicami działek nr 563/18, 562/2, 562/3, 561, 560/5, 560/6 i 559/1 do skrzyżowania ul. Wrzosowej z ul. Pod Strażnicą, Parkową i Uroczą, następnie granicą działki nr 601/1, przez działki nr 603/1, 605/1, 609/3 i 609/4 do cieku wodnego i dalej ciekiem wodnym i granicami działek nr 611/2 i 614/1 do ul. Zaogrodzie, następnie granicami działek nr 637, 638 i 639, 641/1, 646/2, 643/1 i 654/1 do skrzyżowania ul. Pileckiego z ul. Kwiatową, następnie ul. Kwiatową i ul. Jaśminową do skrzyżowania z ul. Wierzbową i granicami działki nr 753, przez działkę nr 752 i granicami działek nr 751/2, 749/2, 750, 1, 745/7, 745/8, 745/5, 745/6, 744/1, 742, 738/2, przez działki nr 736, 1021/3, 732/2 i 731/2, granicą działki nr 730/5, przez działki nr 729/3, 728 i 727, granicą działki nr 475/2, przez działki nr 472/4 i 472/ 5, a następnie granicami działek nr 471, 470/3, 469, 466, 453/1 i 449/4 do skrzyżowania ul. Szewczykowej z ul. Kwiatową, następnie granicami działek nr 283, 264/1, 261/1, 261/2, 261/3, 262/1 i 263/3, przez działki nr 423/1, 424/2, 425/2, 426/2 i granicą działki nr 431/1 do granicy sołectwa na połączeniu ul. Bonifraterskiej i ul. Brzegi .

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW

kandydatliczba głosów

 1. 19 Rafał Szymon Stadnik
  191 (60,06%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA WITOLDA SŁOMKI

kandydatliczba głosów

 1. 20 Paweł Franciszek Waśniowski
  127 (39,94%)

Okręg 2

Wrząsowice II Część sołectwa Wrząsowice położona na wschód od linii opisanej w pkt 1Wrząsowice I do granicy działki nr 641/1 oraz na północ od linii biegnącej od działki nr 641/1 w kierunku południowo-wschodnim granicami działek nr 646/2 i 647 przez działkę nr 648 do ul. Ogrody i skrzyżowania z ul. Krzemową, następnie granicami działek nr 658/20, 658/10, 658/12, 655/13, 658/18, 658/17 i 658/15, przez działki nr 659/1, 659/2 i 659/3, granicami działek 659/5, 665/6 i 665/7, przez działkę nr 667 do potoku „Dorzyk”, a następnie przez działkę nr 692, granicą działki nr 694 i przez działkę nr 695/1 do granicy sołectwa na skrzyżowaniu z działką drogową nr 83.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ŚWIĄTNIKI BLIŻEJ LUDZI

kandydatliczba głosów

 1. 18 Barbara Andżelika Gołdas
  147 (42,61%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA WITOLDA SŁOMKI

kandydatliczba głosów

 1. 20 Jerzy Piotr Ujma
  198 (57,39%)

Okręg 3

Wrząsowice III Część sołectwa Wrząsowice położona na wschód od linii opisanej w pkt 1 Wrząsowice I od granicy działki nr 641/1 do końca oraz na południe od linii opisanej w pkt 2 Wrząsowice II.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW

kandydatliczba głosów

 1. 19 Daniel Stanisław Łukasik
  140 (42,94%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ŚWIĄTNIKI BLIŻEJ LUDZI

kandydatliczba głosów

 1. 18 Marek Ryszard Bruzda
  87 (26,69%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA WITOLDA SŁOMKI

kandydatliczba głosów

 1. 20 Marian Władysław Luzar
  99 (30,37%)

Okręg 4

Ochojno I Część sołectwa Ochojno położona na zachód od linii biegnącej od granicy sołectwa drogą gminną nr G601371, następnie wzdłuż drogi gruntowej położonej na działkach nr 867/4, 826/25, 582/2 i 826/7 do skrzyżowania z drogą gminną nr G601334 i dalej w kierunku północnym do granicy lasu, a następnie granicą lasu i przez las wzdłuż działki nr 444 do cieku wodnego na granicy lasu i dalej w kierunku północnym granicą działki nr 222 i 209 i przez działkę nr 208 do skrzyżowania drogi powiatowej nr K2167 z drogą gminną nr G601341 i dalej w kierunku północnym przez działki nr 1068/2, 58, 63 i 61 do granicy sołectwa.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ŚWIĄTNIKI BLIŻEJ LUDZI

kandydatliczba głosów

 1. 18 Andrzej Tadeusz Salawa
  166 (75,11%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA WITOLDA SŁOMKI

kandydatliczba głosów

 1. 20 Adam Andrzej Grudzień
  55 (24,89%)

Okręg 5

Ochojno II Część sołectwa Ochojno położona na wschód od linii opisanej w pkt. 4 Ochojno I od drogi gminnej nr G601371 do cieku wodnego na granicy lasu, a następnie w kierunku południowo-wschodnim granicą lasu i przez działki nr 543/3 i 543/2 i dalej w kierunku wschodnim pomiędzy drogami gminnymi nr G601334 i G601335 do skrzyżowania dróg powiatowych nr K2167 i K2029, a następnie w kierunku północno-wschodnim granicami działek nr 573, 572, 570, 567/4, przez działki nr 565/2 i 323/7 do cieku wodnego „Polonki” i następnie wzdłuż cieku wodnego w kierunku wschodnim do granicy sołectwa.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE MAŁOPOLSKIE

kandydatliczba głosów

 1. 22 Jacek Gawor
  35 (15,09%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA WITOLDA SŁOMKI

kandydatliczba głosów

 1. 20 Bogdan Matoga
  53 (22,84%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LILIANY BATKO-SONIK

kandydatliczba głosów

 1. 23 Liliana Maria Sonik
  144 (62,07%)

Okręg 6

Ochojno III Część sołectwa Ochojno położona na wschód od linii opisanej w pkt. 4 Ochojno I od cieku wodnego na granicy lasu w kierunku północnym do granicy sołectwa oraz na północ od linii opisanej w pkt. 5 Ochojno II od cieku wodnego na granicy lasu w kierunku wschodnim do granicy sołectwa

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ŚWIĄTNIKI BLIŻEJ LUDZI

kandydatliczba głosów

 1. 18 Bogusława Maria Zgud
  98 (39,52%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA WITOLDA SŁOMKI

kandydatliczba głosów

 1. 20 Piotr Tomana
  62 (25,00%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDANA THIER

kandydatliczba głosów

 1. 21 Bogdan Thier
  88 (35,48%)

Okręg 7

Rzeszotary I Część sołectwa Rzeszotary obejmująca obszar zawarty pomiędzy północno-wschodnią granicą sołectwa, a linią biegnącą drogą gminną nr G601362 od skrzyżowania z drogą gminną nr G601367 do granicy działki nr 1505/1 i dalej granicą lasu w kierunku północno wschodnim do cieku wodnego, a następnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż cieku wodnego (działka nr 1162), następnie wzdłuż cieku wodnego (działka nr 719) do skrzyżowania drogi powiatowej nr K2030 z drogą gminną nr G601366 i dalej w kierunku zachodnim wzdłuż drogi nr G601366, a następnie granicami działek nr 976, 977/5, 973, 968, 963, 958/1 oraz przez działki nr 941, 942, 943/1, 950/2, 950/1 i 946/4 do skrzyżowania dróg gminnych nr G601358 i G601369, następnie w kierunku południowym granicami działek nr 914/2, 908, 907, 877, 872/6 do cieku wodnego (działka nr 719) i ciekiem wodnym w kierunku zachodnim do działki drogowej nr 595, następnie w kierunku północnym do granicy działki nr 603, a następnie w kierunku północno-wschodnim granicami działek nr 603, 597, 598, 655/5, 655/4 i 655/3 do skrzyżowania dróg gminnych nr G601366 i G601352, następnie granicami działek nr 447/2, 447/5 i 446/1 i dalej w kierunku północnym granicami działek nr 450, 451, 403 i 402 do granicy sołectwa.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW

kandydatliczba głosów

 1. 19 Daniel Arkadiusz Ryś
  164 (50,31%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ŚWIĄTNIKI BLIŻEJ LUDZI

kandydatliczba głosów

 1. 18 Mateusz Maksymilian Gawęda
  62 (19,02%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA WITOLDA SŁOMKI

kandydatliczba głosów

 1. 20 Stanisław Żołnierczyk
  100 (30,67%)

Okręg 8

Rzeszotary II Część sołectwa Rzeszotary położona na zachód od linii opisanej w pkt. 7 Rzeszotary I od cieku wodnego (działka nr 719) i działki drogowej nr 595 oraz na północ od linii biegnącej od tego miejsca w kierunku zachodnim ciekiem wodnym, a następnie w kierunku północno-zachodnim granicą lasu oraz granicami działek nr 544/45, 544/6, 500/1, 495/5, 495/3 i 493 do skrzyżowania drogi powiatowej nr K2167 i gminnej nr G601351, następnie w kierunku południowo-zachodnim przez działkę nr 270/2 i granicami działek nr 267, 260 i 254 do granicy lasu dalej granicą lasu do granicy sołectwa.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW

kandydatliczba głosów

 1. 19 Grzegorz Kozioł
  209 (62,39%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA LISA-AMBITNE RZESZOTARY

kandydatliczba głosów

 1. 24 Tomasz Lis
  43 (12,84%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA WITOLDA SŁOMKI

kandydatliczba głosów

 1. 20 Michał Sikora
  83 (24,78%)

Okręg 9

Rzeszotary III Część sołectwa Rzeszotary obejmująca obszar położony na południe i zachód od linii opisanej w pkt. 7 Rzeszotary I od drogi gminnej nr G601362 do granicy działki 872/6 i cieku wodnego (działka nr 719) oraz na wschód od linii biegnącej dalej od granicy działki 872/6 w kierunku południowo-wschodnim ciekiem wodnym (działka nr 719) do drogi powiatowej nr K2030, a następnie wzdłuż tej drogi do skrzyżowania z drogą gminną nr G601365, następnie w kierunku południowym przez działki nr 800/4, 799 i 798 do cieku wodnego i dalej w kierunku południowo-zachodnim ciekiem wodnym i granicą działki nr 1292/5 do granicy sołectwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr K1992 i gminnej nr G601421.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW

kandydatliczba głosów

 1. 19 Jacek Stefan Piskorz
  167 (55,12%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA WITOLDA SŁOMKI

kandydatliczba głosów

 1. 20 Stanisław Burda
  136 (44,88%)

Okręg 10

Rzeszotary IV Część sołectwa Rzeszotary obejmująca obszar zawarty pomiędzy południowo-zachodnią granicą sołectwa, a linią opisaną w pkt. 7 Rzeszotary I od działki 872/6 do działki drogowej nr 595i dalej linią opisaną w pkt. 8 Rzeszotary II oraz linią opisaną w pkt. 9 Rzeszotary III od granicy działki 872/6 do granicy sołectwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr K1992 i gminnej nr G601421.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW

kandydatliczba głosów

 1. 19 Edyta Mączeńska
  193 (68,68%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA WITOLDA SŁOMKI

kandydatliczba głosów

 1. 20 Leszek Tadeusz Kuc
  88 (31,32%)

Okręg 11

Świątniki Górne I Część miasta Świątniki Górne położona na południe i wschód od linii biegnącej od granicy miasta w kierunku zachodnim granicą działki nr 838, przez działkę nr 835/2, granicami działek nr 820, 819, 808, 809, 716, 700 i 703 do ul. Ogrodowej, następnie granicami działek nr 406, 408, 410 i 411 do ul. Podgórskiej, następnie granicami działki nr 413 do ul. Bielowicza i dalej granicami działek nr 606, 607 i 608, przez działkę i granicą działki nr 610 do ul. Kotarby, następnie granicami działek nr 616/1 i 616/2 do skrzyżowania ul. Kotarby i ul. Św. Stanisława, następnie granicami działek nr 629, 630, 628, 659/16, 659/21, 656/22, 637/1 i 652 do potoku „Leńczówka” i potokiem do granicy miasta na działce nr 1268.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ŚWIĄTNIKI BLIŻEJ LUDZI

kandydatliczba głosów

 1. 18 Artur Józef Burda
  112 (37,71%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA WITOLDA SŁOMKI

kandydatliczba głosów

 1. 20 Janusz Witold Matoga
  185 (62,29%)

Okręg 12

Świątniki Górne II Część miasta Świątniki Górne położona na północ i wschód od linii opisanej w pkt 11 Świątniki Górne I do ul. Bielowicza i dalej biegnącej w kierunku na zachód i północ ul. Bielowicza przez skrzyżowanie z ul. Św. Stanisława i ul. Królowej Jadwigi, następnie granicami działek nr 563, 562, 558, 572/2, 556, 555, 554 i 573 do ul. Krętej, następnie granicami działek nr 544, 543, 540, 535/1, 535/2 i 535/3, przez działkę nr 532, granicą działki nr 531, przez działkę nr 529 do ul. Sportowej i dalej do skrzyżowania ul. Sportowej i ul. Bruchnalskiego, ul. Bruchnalskiego do skrzyżowania z ul. Ks. Koniecznego, następnie granicami działek nr 501 i 499/4, przez działkę nr 498/1, a następnie granicami działek nr 183, 181 i 172/1 do cieku wodnego i ciekiem wodnym od granicy miasta na działce nr 117.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ŚWIĄTNIKI BLIŻEJ LUDZI

kandydatliczba głosów

 1. 18 Waldemar Piotr Szafran
  168 (52,17%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA WITOLDA SŁOMKI

kandydatliczba głosów

 1. 20 Waldemar Jerzy Pawłowski
  154 (47,83%)

Okręg 13

Świątniki Górne III Część miasta Świątniki Górne położona na południowy zachód od linii opisanej w pkt 11 Świątniki Górne I od ul. Bielowicza do końca, na południe od linii opisanej w pkt 12 Świątniki Górne II od ul. Bielowicza do ul. Sportowej oraz na wschód i południe od linii biegnącej od ul. Sportowej działką drogową nr 959, następnie granicami działek nr 966, 967 i 971 do cieku wodnego i ciekiem wodnym do działki nr 1187/2, dalej granicami działek nr 1187/2, 1190, 1194/3, 1194/2, 1195/3, 1196/1, 1201/7 i 1206/6 do ul. Granicznej, następnie ul. Graniczną i granicami działek nr 1158/6, 1158/13, 1159, 1158/10, przez działkę 1152/3 i granicami działki nr 1153 oraz działką drogową nr 1149 do granicy miasta.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ŚWIĄTNIKI BLIŻEJ LUDZI

kandydatliczba głosów

 1. 18 Anna Sylwia Bujas
  169 (49,56%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA WITOLDA SŁOMKI

kandydatliczba głosów

 1. 20 Zofia Maria Jutrznia-Kępińska
  172 (50,44%)

Okręg 14

Świątniki Górne IV Część miasta Świątniki Górne położona na zachód od linii opisanej w pkt 12 Świątniki Górne II od ul. Bruchnalskiego do końca oraz na północny-zachód od linii opisanej w pkt. 13 Świątniki Górne III od ul. Sportowej do końca.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ŚWIĄTNIKI BLIŻEJ LUDZI

kandydatliczba głosów

 1. 18 Karolina Anna Tylek
  156 (52,35%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA WITOLDA SŁOMKI

kandydatliczba głosów

 1. 20 Marian Michał Małucha
  142 (47,65%)

Okręg 15

Sołectwo Olszowice

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ŚWIĄTNIKI BLIŻEJ LUDZI

kandydatliczba głosów

 1. 18 Stanisław Galas
  139 (45,57%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA WITOLDA SŁOMKI

kandydatliczba głosów

 1. 20 Zbigniew Jacek Pietrzyk
  166 (54,43%)