Wybory

Wyniki wyborów 2018 do rady gminy Rzeczniów

Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

– kandydat otrzymał mandat

Okręg 1

Sołectwo: Rzeczniów nr posesji od 1 - 93 i od 157 - 199.

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Jacek Wojciech Piątek

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

74 (52,48%)

Danuta Przybytniewska

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

24 (17,02%)

Krzysztof Pucułek

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

43 (30,50%)

Okręg 2

Sołectwo: Rzeczniów nr posesji od 95 - 155A i od 201 - 247.

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Marek Pastuszka

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

71 (45,22%)

Danuta Bożena Bukowska

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU

51 (32,48%)

Bożena Janina Nicpoń

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

35 (22,29%)

Okręg 3

Sołectwo: Rzeczniówek.

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Karol Dukielski

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

51 (32,48%)

Agnieszka Beata Kępczyk

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

28 (17,83%)

Lidia Niedziela

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

78 (49,68%)

Okręg 4

Sołectwa: Rzeczniów-Kolonia, Wincentów.

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Witold Sylwester Pastuszka

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

105 (61,76%)

Marzena Sobczak

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

19 (11,18%)

Ewa Halina Stodulska

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

46 (27,06%)

Okręg 5

Sołectwa: Jelanka, Grechów, Kotłowacz.

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Wioletta Żurek

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

89 (59,73%)

Dariusz Pastuszka

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

60 (40,27%)

Okręg 6

Sołectwo: Pawliczka.

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Leszek Sylwester Feryniec

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU

0 (0,00%)

Okręg 7

Sołectwa: Dubrawa, Zawały.

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Szymon Paluch

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

19 (20,65%)

Iwona Agnieszka Wójtowicz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU

36 (39,13%)

Piotr Roman Wawrzak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNY SAMORZĄD 2018

37 (40,22%)

Okręg 8

Sołectwo: Grabowiec.

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Tomasz Glista

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

70 (30,57%)

Danuta Zofia Kubiś

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU

97 (42,36%)

Kazimiera Nicpoń

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNY SAMORZĄD 2018

62 (27,07%)

Okręg 9

Sołectwo: Rybiczyzna.

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Sławomir Mirosław Kozieł

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

50 (40,65%)

Stanisław Bolesław Czarnecki

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

73 (59,35%)

Anna Wójcik

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

0 (0%)

Okręg 10

Sołectwa: Wólka Modrzejowa, Wólka Modrzejowa-Kolonia.

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Mieczysław Marek Zaczek

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

49 (33,79%)

Ewa Maria Polak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU

32 (22,07%)

Piotr Jan Barszcz

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

43 (29,66%)

Agnieszka Borcuch

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

21 (14,48%)

Okręg 11

Sołectwa: Pasztowa Wola, Pasztowa Wola-Kolonia.

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Małgorzata Justyna Piątkowska

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

63 (60,58%)

Iwona Strąk

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU

13 (12,50%)

Aneta Olesińska

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

28 (26,92%)

Okręg 12

Sołectwa: Michałów, Płósy.

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Krzysztof Wiatrowski

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU

47 (44,34%)

Stanisław Julian Derlatka

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

29 (27,36%)

Przemysław Kawałek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNY SAMORZĄD 2018

30 (28,30%)

Okręg 13

Sołectwa: Ciecierówka, Marianów, Osinki.

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Tadeusz Adam Jaroszek

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

42 (33,60%)

Emilia Winerowicz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU

26 (20,80%)

Kinga Agnieszka Mizera

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

26 (20,80%)

Lucyna Pokusa

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

31 (24,80%)

Okręg 14

Sołectwo: Podkońce.

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Jadwiga Borek

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

53 (61,63%)

Andrzej Antoni Piątek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU

31 (36,05%)

Beata Pryciak

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

2 (2,33%)

Okręg 15

Sołectwa: Stary Rzechów, Rzechów-Kolonia.

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Zygmunt Wicik

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

94 (59,12%)

Alicja Fura

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU

24 (15,09%)

Halina Barbara Moskwa

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

41 (25,79%)