Wybory

Wyniki wyborów 2018 do rady gminy Zembrzyce

Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

– kandydat otrzymał mandat

Okręg 1

Sołectwo Marcówka (część wschodnia): przysiółki Zarębki, Pagórek, Pękale, Janikówka, Dąbrowa, Jędrasy, Nad Jędrasami, Kramarki

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Małgorzata Góralik

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZEMBRZYCE

0 (0,00%)

Okręg 2

Sołectwo Marcówka (część zachodnia): przysiółki Lipowa, Kowalówka (Jasioty), Jochymówka, Centrum przy Szkole, Łachy, Marcówka Dwór –Wołcówka, Pindelówka, Wróblówka, Pilchówka, Sosnówka

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Janina Koziołek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZEMBRZYCE

0 (0,00%)

Okręg 3

Sołectwo Zembrzyce (część): obszar na północ od potoku Paleczka z wyłączeniem budynku nr 510

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Jan Ryszard Gierat

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZEMBRZYCE

59 (55,14%)

Anna Karolina Urbańczyk

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SAMORZĄDNI GMINY ZEMBRZYCE

48 (44,86%)

Okręg 4

Sołectwo Zembrzyce (część): obszar na południe od potoku Paleczka, na wschód od drogi gminnej Kobyłeckiego i jej przedłużenia do Rynku, na północ od drogi gminnej Cmentarnej i jej przedłużenia drogą gruntową do drogi wojewódzkiej oraz budynek nr 510

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Jolanta Teresa Fidelus

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZEMBRZYCE

97 (61,39%)

Tomasz Adam Matuszyk

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SAMORZĄDNI GMINY ZEMBRZYCE

61 (38,61%)

Okręg 5

Sołectwo Zembrzyce (część): obszar na południe od potoku Paleczka, na zachód od drogi gminnej Kobyłeckiego i jej przedłużenie do Rynku, na północ od drogi gminnej Kolejowa i na wschód od rzeki Skawa

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Grzegorz Edward Józefowski

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZEMBRZYCE

165 (66,53%)

Stanisława Foryś

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SAMORZĄDNI GMINY ZEMBRZYCE

83 (33,47%)

Okręg 6

Sołectwo Zembrzyce (część): obszar na wschód od rzeki Skawa, na południe od drogi gminnej Kolejowa, na zachód od drogi gminnej Do Lotniska – Kościelna

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Tomasz Piotr Gruszeczka

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZEMBRZYCE

119 (64,67%)

Marian Ignacy Żmudka

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SAMORZĄDNI GMINY ZEMBRZYCE

65 (35,33%)

Okręg 7

Sołectwo Zembrzyce (część): obszar na wschód od rzeki Skawa i na wschód od drogi gminnej Do Lotniska – Kościelna, na południe od Rynku i drogi gminnej Cmentarna i jej przedłużeniem drogą gruntową do drogi wojewódzkiej

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Maria Zofia Kus

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZEMBRZYCE

146 (60,83%)

Janusz Piotr Fujak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SAMORZĄDNI GMINY ZEMBRZYCE

94 (39,17%)

Okręg 8

Sołectwo Zembrzyce (część): obszar na zachód od rzeki Skawa

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Krzysztof Zbigniew Stokłosa

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZEMBRZYCE

35 (25,36%)

Jan Woźniak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SAMORZĄDNI GMINY ZEMBRZYCE

103 (74,64%)

Okręg 9

Sołectwo Tarnawa Dolna (część południowa i południowo-wschodnia): granicą okręgu od północy jest potok Tarnawka od rzeki Skawy do drogi wewnętrznej Pod Zapadle (nr działki 4869), od zachodu granicą okręgu jest droga wewnętrzna Pod Zapadle (nr działki 4869) i droga wewnętrzna Do Greli (nr działki 4884), okręg stanowią także przysiółki położone na południu sołectwa. W skład okręgu wchodzą w szczególności przysiółki: Cyrchel (Carhel), Żmijówka, Wójciki, Folwark, Kaszycówka, Starczoły (Starczały), Dół Tarnawy

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Marta Anna Zmiertka

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZEMBRZYCE

56 (28,00%)

Tadeusz Bogusław Zadora

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SAMORZĄDNI GMINY ZEMBRZYCE

144 (72,00%)

Okręg 10

Sołectwo Tarnawa Dolna (część): obejmuje w szczególności przysiółki Nosale, Stypułówka, Prorokówka i Matuszyki. Od wschodu granicą okręgu jest droga wewnętrzna Pod Zapadle (nr działki 4869) i droga wewnętrzna Do Greli (nr działki 4884). Od północy granicą okręgu jest potok Tarnawka

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Andrzej Mróz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZEMBRZYCE

80 (75,47%)

Kazimierz Kachnic

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SAMORZĄDNI GMINY ZEMBRZYCE

26 (24,53%)

Okręg 11

Sołectwo Tarnawa Dolna (część): obszar na wschód od linii łączącej przysiółek Do Kachla z budynkiem nr 442 z wyłączeniem przysiółka Do Kachla i z wyłączeniem budynków nr 109 i 214. Południową granicę okręgu stanowi potok Tarnawka. Okręg obejmuje w szczególności następujące przysiółki: Bogacze, Nizień, Borkówka, Zadorówka, Pająki, Pająki Górne, Pająki Dolne, Konaszówka (Konasówka), Sitarzówka

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Bożena Maria Boryczko

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZEMBRZYCE

89 (48,11%)

Franciszek Niziński

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SAMORZĄDNI GMINY ZEMBRZYCE

96 (51,89%)

Okręg 12

Sołectwo Tarnawa Dolna (część północno – zachodnia): obejmuje w szczególności przysiółki: Do Kachla, Jaworki, Do Ptaka, U Franików, Patrysiaki, Sadkówka, Paleczni, Dudówka (Kapłony), Mrozkówka, Basiówka oraz budynki nr 109 i 214

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Katarzyna Agnieszka Biedrawa

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZEMBRZYCE

82 (52,23%)

Adam Łasak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SAMORZĄDNI GMINY ZEMBRZYCE

19 (12,10%)

Stanisław Tomasz Gaura

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

56 (35,67%)

Okręg 13

Sołectwo Śleszowice (część): od Szkoły Podstawowej wraz z budynkiem szkoły w kierunku Mucharza, po obu stronach drogi powiatowej bez przysiółków Na Stawach i Pod Górą. W szczególności obejmuje przysiółki: Boguniówka (Pod Kościołem), Kecierówka, Do Dworu, Piorunówka, Rówieniec, Kwartniki, Na piekle, Pływacze, Kasiorówka

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Tomasz Łukasz Kudzia

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZEMBRZYCE

96 (66,67%)

Jarosław Sławomir Kudzia

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SAMORZĄDNI GMINY ZEMBRZYCE

48 (33,33%)

Okręg 14

Sołectwo Śleszowice (część): od Szkoły Podstawowej w kierunku Tarnawy Górnej po obu stronach drogi powiatowej wraz z przysiółkami Na Stawach i Pod Górą. W szczególności w skład okręgu wchodzą następujące przysiółki: Pod Górą, Kadelówka, Strzępek, Plutówka, Za Potokiem, Kudziówka, Błachówka, Potoczki, Za Miedzą, Śmiechówka, Młynica, Słotówka, U Dudy, Na Stawach

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Grzegorz Adam Nieciąg

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZEMBRZYCE

120 (54,30%)

Grzegorz Stanisław Mikołajek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SAMORZĄDNI GMINY ZEMBRZYCE

101 (45,70%)

Okręg 15

Sołectwo Tarnawa Górna

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Cecylia Szeląg

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SAMORZĄDNI GMINY ZEMBRZYCE

0 (0,00%)