Wybory

Wyniki wyborów 2018 do rady miasta Zielonka

Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

– kandydat otrzymał mandat

Okręg 1

Osiedle "Poligon"

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

kandydatliczba głosów

 1. 20 Albert Stanisław Traczewski
  66 (9,58%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

kandydatliczba głosów

 1. 21 Stefan Stefaniszyn
  234 (33,96%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

kandydatliczba głosów

 1. 22 Jadwiga Wójcik
  389 (56,46%)

Okręg 2

Obszar ograniczony: ul. Armii Krajowej (bez posesji) do ul. Wojska Polskiego, ul. Wojska Polskiego od nr 40 do granicy miasta, granicą miasta do al. Piłsudskiego, al. Piłsudskiego do ul. Wyszyńskiego, ul. Wyszyńskiego do linii kolejowej Zielonka-Warszawa Rembertów, linią kolejową do ul. Armii Krajowej oraz Osada Gajówka i ul. Mokry Ług.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

kandydatliczba głosów

 1. 20 Bogusław Karwowski
  124 (21,27%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

kandydatliczba głosów

 1. 21 Ireneusz Andrzej Styś
  82 (14,07%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

kandydatliczba głosów

 1. 22 Renata Maria Ochocińska
  377 (64,67%)

Okręg 3

Obszar ograniczony: bocznicą kolejową do ul. Wojska Polskiego (od nr 20), ul. Wojska Polskiego do ul. Armii Krajowej, ul. Armii Krajowej (z posesjami) do linii kolejowej Warszawa Rembertów-Zielonka, linią kolejową Warszawa Rembertów-Zielonka do bocznicy kolejowej oraz Osiedle "Wituś".

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

kandydatliczba głosów

 1. 20 Bogdan Maciej Krysiński
  191 (30,17%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

kandydatliczba głosów

 1. 22 Anna Abramczyk
  296 (46,76%)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

kandydatliczba głosów

 1. 10 Waldemar Ireneusz Terlecki
  146 (23,06%)

Okręg 4

Obszar ograniczony: ul. Wyszyńskiego od linii kolejowej Warszawa Rembertów-Zielonka do nr 9 nieparzyste, ul. Wojska Polskiego (do nr16B parzyste) do bocznicy kolejowej, bocznicą kolejową do linii kolejowej Warszawa Rembertów-Zielonka.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

kandydatliczba głosów

 1. 20 Bartłomiej Marcin Domagała
  132 (21,78%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

kandydatliczba głosów

 1. 21 Jan Piotr Bąk
  202 (33,33%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

kandydatliczba głosów

 1. 22 Ewa Małgorzata Kosińska
  272 (44,88%)

Okręg 5

Obszar ograniczony: ul. Mickiewicza (bez posesji) od ul. Leśnej do ul. Kolejowej od nr 52 parzyste do ul. Wyszyńskiego, ul. Wyszyńskiego (od nr 34 do nr 88 parzyste) do ul. Leśnej i ul. Leśną do ul. Mickiewicza.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

kandydatliczba głosów

 1. 21 Tomasz Krzysztof Wołujewicz
  301 (69,04%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWORZĄDNY SAMORZĄD

kandydatliczba głosów

 1. 19 Danuta Elżbieta Kuczyńska
  135 (30,96%)

Okręg 6

Obszar ograniczony: ul. Kolejową od linii kolejowej Warszawa-Białystok, ul. Kolejową (od nr 10 do nr 50 parzyste) do ul. Mickiewicza, ul. Mickiewicza (od nr 22 do80 parzyste, nr 31 do nr 77 nieparzyste) do ul. Leśnej, ul. Leśną do ul. Kopernika (z posesjami) i linii kolejowej Warszawa Rembertów-Zielonka, linią kolejową do ul. Kolejowej.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

kandydatliczba głosów

 1. 20 Andrzej Marek Grodzki
  187 (36,96%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

kandydatliczba głosów

 1. 21 Sławomir Wąsowski
  57 (11,26%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

kandydatliczba głosów

 1. 22 Renata Szczęsna
  180 (35,57%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNA CZARNECKA "AKTYWNA ZIELONKA"

kandydatliczba głosów

 1. 23 Katarzyna Maria Czarnecka
  82 (16,21%)

Okręg 7

Obszar ograniczony: ul. Słowackiego (z posesją 3/5) do ul. Łukasińskiego (z posesjami) do ul. Długosza, ul. Długosza (z posesjami) do ul. Poniatowskiego, ul. Poniatowskiego (od nr 1 do nr 43 nieparzyste, od nr 2 do nr 36A parzyste) do ul. Wyszyńskiego, ul. Wyszyńskiego (nr 8 do nr 28 parzyste) do ul. Kolejowej, ul. Kolejową (od nr 65 nieparzyste), ul. Kolejową do linii kolejowej Warszawa-Białystok.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

kandydatliczba głosów

 1. 20 Tadeusz Andrzej Tomczuk
  131 (22,51%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

kandydatliczba głosów

 1. 21 Jerzy Jan Pergół
  115 (19,76%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

kandydatliczba głosów

 1. 22 Łukasz Michał Jagliński
  336 (57,73%)

Okręg 8

Obszar ograniczony: ul. Słowackiego od ul. Łukasińskiego, linią kolejową Warszawa-Białystok do granicy miasta, granicą miasta do ul. Poniatowskiego, ul. Poniatowskiego (od nr 46 do nr 64 parzyste, od nr 45 do nr 105 nieparzyste) do ul. Długosza (bez posesji), ul. Długosza do ul. Łukasińskiego, ul. Łukasińskiego (bez posesji) do ul. Słowackiego oraz Osada Rybakówka.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

kandydatliczba głosów

 1. 20 Maciej Tomasz Włodarczyk
  215 (26,41%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

kandydatliczba głosów

 1. 21 Anna Szczerba
  214 (26,29%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

kandydatliczba głosów

 1. 22 Sebastian Rafał Słowik
  385 (47,30%)

Okręg 9

Obszar ograniczony: ul. Wolności 2 blok od nr 2 do 11A, bocznicą kolejową, wewnętrzną drogą osiedlową do ul. Wolności.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

kandydatliczba głosów

 1. 20 Dariusz Michał Baran
  161 (31,08%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

kandydatliczba głosów

 1. 21 Andrzej Barzenc
  72 (13,90%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

kandydatliczba głosów

 1. 22 Joanna Nicole -Urbanowicz
  285 (55,02%)

Okręg 10

Obszar ograniczony: wewnętrzną drogą osiedlową od bloku nr 12 do 24A przy ul. Wolności 2, linią kolejową Białystok-Warszawa, rzeką Długą do ul. Lipowej od nr 1 do rzeki Długiej.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

kandydatliczba głosów

 1. 21 Marta Agnieszka Zubowicz
  100 (16,08%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

kandydatliczba głosów

 1. 22 Piotr Tomasz Pietruszka
  313 (50,32%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PO SĄSIEDZKU

kandydatliczba głosów

 1. 24 Wojciech Jerzy Bardowski
  209 (33,60%)

Okręg 11

Obszar ograniczony: granicą miasta do ul. Prostej, ul. Prostą (z posesjami) do granicy miasta, granicą miasta do ul. Wolności, ul. Wolności (od nr 1 do nr 29 nieparzyste) do ul. Powstańców (nr 4), ul. Powstańców do ul. Młodzieżowej, ul. Młodzieżową (nr 1) do ul. Długiej, ul. Długą (nr 3, 3/5, 5) do granicy miasta.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

kandydatliczba głosów

 1. 20 Grażyna Świtała
  126 (31,27%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

kandydatliczba głosów

 1. 21 Jerzy Karol Kronenberg
  42 (10,42%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

kandydatliczba głosów

 1. 22 Sławomir Władysław Moczarski
  235 (58,31%)

Okręg 12

Obszar ograniczony: granicą miasta do ul. Długiej, ul. Długą (od nr 6 do nr 20A parzyste, od nr 7 do nr 43 nieparzyste) do ul. Młodzieżowej (bez posesji), ul. Młodzieżową do ul. Powstańców, ul. Powstańców (bez posesji) do al. Piłsudskiego, al. Piłsudskiego (nr 3 do nr 15 nieparzyste) do granicy miasta.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

kandydatliczba głosów

 1. 21 Monika Halina Szulc
  84 (15,44%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

kandydatliczba głosów

 1. 22 Eryk Kazimierz Radziszewski
  306 (56,25%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWORZĄDNY SAMORZĄD

kandydatliczba głosów

 1. 19 Maciej Radosław Miąsko
  154 (28,31%)

Okręg 13

Obszar ograniczony: ul. Powstańców (bez nr 4) do ul. Lipowej, ul. Lipową (bez posesji nr 1, 1A, 1B, 1C nieparzyste, bez posesji nr 2 do nr 10 parzyste) do rzeki Długiej, rzeką Długą do al. Piłsudskiego, al. Piłsudskiego (od nr 17 do nr 23 nieparzyste) do ul. Powstańców.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

kandydatliczba głosów

 1. 20 Henryk Szczurowski
  131 (32,11%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

kandydatliczba głosów

 1. 21 Michał Wujek
  81 (19,85%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

kandydatliczba głosów

 1. 22 Tomasz Pieloszczyk
  196 (48,04%)

Okręg 14

Obszar ograniczony: rzeką Długą do linii kolejowej Warszawa-Białystok, linią kolejową Białystok-Warszawa do al. Piłsudskiego, al. Piłsudskiego (od nr 25 do nr 33 nieparzyste) do rzeki Długiej.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

kandydatliczba głosów

 1. 20 Kazimierz Szałata
  138 (25,84%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

kandydatliczba głosów

 1. 21 Władysław Smoszyński
  152 (28,46%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

kandydatliczba głosów

 1. 22 Gabriela Stanisława Wiśniewska
  244 (45,69%)

Okręg 15

Obszar ograniczony: al. Piłsudskiego (od nr 4 do nr 24 parzyste) do granicy miasta Zielonka-Ząbki, granicą miasta Zielonka-Ząbki i granicą miasta Zielonka-Marki do al. Piłsudskiego.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

kandydatliczba głosów

 1. 20 Robert Deska
  193 (31,28%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

kandydatliczba głosów

 1. 21 Dorota Bienias
  196 (31,77%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWORZĄDNY SAMORZĄD

kandydatliczba głosów

 1. 19 Tadeusz Jan Szklarski
  228 (36,95%)