Wybory

Wyniki wyborów 2018 do rady gminy Zawoja

Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

– kandydat otrzymał mandat

Okręg 1

Sołectwo Skawica Centrum (część): przysiółki U Steca, Rotnia, Limów, U Ficków Dolnych, Frontowo, U Ficków Górnych, U Wiechcia, U Małysy, U Szarleja

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Piotr Wojciech Listwan

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

37 (19,07%)

Stanisław Zajda

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

89 (45,88%)

Kamil Gigoń

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

68 (35,05%)

Okręg 2

Sołectwo Skawica Centrum (część): przysiółki U Zemlika, U Barana, U Buby Dolnego, U Pacygi, U Kocura, U Wojtyczka, U Majerza, U Fiedora

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Małgorzata Pacyga

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

105 (65,63%)

Mariusz Dyrcz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

14 (8,75%)

Edyta Marzena Pacyga

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

41 (25,63%)

Okręg 3

Sołectwo Skawica Centrum (część): przysiółki Sołtystwo, U Skuty

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Kazimierz Pająk

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

143 (57,89%)

Bernadetta Barbara Dyrcz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

78 (31,58%)

Anna Pacyga

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

26 (10,53%)

Okręg 4

Sołectwo Skawica Centrum (część): przysiółki U Żurka, U Buby Górnego, U Palucha, U Franczaka, U Sitarza, U Czarnego, U Migasa

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Jerzy Andrzej Pająk

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

171 (77,38%)

Judyta Agata Kuś-Babiarczyk

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Z TRADYCJĄ DLA GMINY ZAWOJA

22 (9,95%)

Anna Katarzyna Chowaniak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

14 (6,33%)

Daniel Kozina

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

14 (6,33%)

Okręg 5

Sołectwo Skawica Sucha Góra: przysiółki Budowna, Hucisko, Malicka, Na Biskupce, Na Dzwonku, Na Madejce, Na Matusowej, Na Pabisce, Na Potoręcznej, Na Tokarnem, Oblica, Pod Grapą, Pod Polaną, Sitarka, Sucha Góra, U Bartonków, U Kani, U Kocurków, U Kowali, U Orawców, U Rusina, U Sarleja, U Sołtysa, U Warty, U Wiechcia, U Zaręby, W Małysim Potoku

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Piotr Żurek

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

56 (29,32%)

Maria Konior

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

76 (39,79%)

Adam Piotr Marek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

59 (30,89%)

Okręg 6

Sołectwo Zawoja Przysłop: przysiółki Beskid, Bielasy, Bory, Bubiaki, Granica, Kobiele, Lachy, Maliny, Morawy, Nowe Osiedle, Pająkówka, Pod Grapą, Polana, Przysłop, Toczki, Zabór, Zakamień

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Halina Giertuga

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

33 (25,58%)

Barbara Józefa Chrząszcz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Z TRADYCJĄ DLA GMINY ZAWOJA

39 (30,23%)

Ewelina Kawiak-Marszałek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

18 (13,95%)

Janina Kobiela

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

39 (30,23%)

Okręg 7

Sołectwo Zawoja Dolna (część): przysiółki Sitkówka, Pająki, Marszałki, Łatki, Mazury, Gołynia, Burdyle, Zalas, Za Madejką, Chopy

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Piotr Matyja

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

151 (50,00%)

Krzysztof Chowaniak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Z TRADYCJĄ DLA GMINY ZAWOJA

64 (21,19%)

Józef Andrzej Kaczmarczyk

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

87 (28,81%)

Okręg 8

Sołectwo Zawoja Dolna (część): przysiółki Barańce, Szczurki, Śmietany, Chowaniacy, Fujacy, Zielone Osiedle, Gawły, Stróże, Maryniacy, Bartyzele

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Krzysztof Andrzej Bartyzel

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

72 (27,91%)

Barbara Bogdan

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Z TRADYCJĄ DLA GMINY ZAWOJA

26 (10,08%)

Katarzyna Ewelina Dobek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

53 (20,54%)

Tadeusz Fujak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

107 (41,47%)

Okręg 9

Sołectwo Zawoja Centrum (część): przysiółki Giertugi, Piergiesi, Zemliki, Hujdy, Sule, Koziny, Masówka, Koszorek, Kudłata, Pod Kiczorką, Za Potokiem, Podpolice, Krzonka, Czarnotowa, Malikowa, Skutowa, Obidowa, Za Groniem, Hujdowa, Kowalowa, Piątkowa, Pod Polaną, Bubiakowa, Makosiowa

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Jan Andrzej Czarny

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

57 (25,91%)

Barbara Katarzyna Gajewska-Pączek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Z TRADYCJĄ DLA GMINY ZAWOJA

17 (7,73%)

Małgorzata Kostyra

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

47 (21,36%)

Sławomir Krzysztof Kudzia

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

99 (45,00%)

Okręg 10

Sołectwo Zawoja Centrum (część): przysiółki Kalina Dolna, Kalina Górna, Za Wodą, Żywczaki, Obłapiana, Kaselówka, Sałaciaki, Ogon, Zające, Swalisko, Smyraki, Piergiesowe Polanki, Kiczora, Szczurkówka, Śpikówka, Łazy, Surmiaki, Topory, Dolina, Burdyle, Kiecka, W Potoku, Kamieńce

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Romuald Pacyga

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

85 (26,73%)

Bożena Agata Torba

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Z TRADYCJĄ DLA GMINY ZAWOJA

50 (15,72%)

Wojciech Stanisław Sałaciak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

67 (21,07%)

Józef Basiura

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

116 (36,48%)

Okręg 11

Sołectwo Zawoja Centrum (część): przysiółki Gliśnica, Podsot, Miśkowce, Pod Grapą, Trybały, Warzechówka, Kukle, Maliki, Polaki, Centrum, Kąkole, Brzeg, Borowi, Mazurowy Potok, Górnica, Kiczorka

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Marek Wiktor Ostrowski

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

83 (22,07%)

Jolanta Teresa Bojarowicz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Z TRADYCJĄ DLA GMINY ZAWOJA

57 (15,16%)

Tomasz Michał Winczewski

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

87 (23,14%)

Tomasz Jan Budzowski

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

149 (39,63%)

Okręg 12

Sołectwo Zawoja Wełcza: przysiółki Wełcza, Skupnie, Opaczne, Barany, Kolędówka, Kącina, Kudzie, Jaworskie, Mętle, Surzyny, Buczyna, Figury, Dolinka, Gajówka, Włosianka, Hurbolówka, Łabędzie, Marki, Mleczna, Można, Trzebuniaki, Za Polaną, Średnie

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Alicja Barbara Trzebuniak

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

144 (49,66%)

Agata Matyja

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Z TRADYCJĄ DLA GMINY ZAWOJA

76 (26,21%)

Dominika Maria Tabaka

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

44 (15,17%)

Barbara Monika Motowidło

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

26 (8,97%)

Okręg 13

Sołectwo Zawoja Mosorne: przysiółki Budzonie, Fiedorówka, Bębny Górne, Bębny Dolne, Zimna Dziura, Błędna, Hrabkowa, Polanki, Księża Polana, Petułowa, Rąbaniska, Obłaźna, Podgórze, Mosorne, Limierzyska, Diabli Młyn, Pyciakowa, Franule, Kąkolowa, Wełczoń, Kijakowa, Barankowa, Magurka, Buki, Giertugowa, Kuklowa, Mylne Młaki, Pasieka, Płasonie, Sitarze, Wartowa, Wyśnia, Zakopaniec, Zaręby, Gronik

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Maciej Antoni Mażul

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

89 (23,00%)

Monika Katarzyna Wróblewska-Polak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Z TRADYCJĄ DLA GMINY ZAWOJA

52 (13,44%)

Anna Wachla

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

74 (19,12%)

Sabina Anna Ficek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

172 (44,44%)

Okręg 14

Sołectwo Zawoja Górna (część): przysiółki Składy, Czatoża, Paluchówka, Miłosierna, Cioćki, Kolisty Groń, Kwiatek, Barańcowa, Markowa, Hyrb, Markowe Szczawiny, Krzemienna, Madziarowa

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Wojciech Burdyl

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

58 (21,48%)

Krystyna Danuta Kozina

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Z TRADYCJĄ DLA GMINY ZAWOJA

22 (8,15%)

Krzysztof Bogdanik

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

0 (0%)

Barbara Marek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

190 (70,37%)

Okręg 15

Sołectwo Zawoja Górna (część): przysiółki Wilczna, Pod Brzegiem, Policzne, Widły, Świniarka, Podryżowana, Ryżowana, Stolarka, Podświniarka, Norczak, Bajerska Maszyna, Morgi, Rybna, Cyrchel, Stonów

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Bogdan Adam Kidoń

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

100 (27,70%)

Magdalena Zofia Krasnodębska

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Z TRADYCJĄ DLA GMINY ZAWOJA

84 (23,27%)

Paweł Gancarczyk

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

70 (19,39%)

Janina Wanda Bucka

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

107 (29,64%)