Wybory

Wyniki wyborów 2018 do rady gminy Sękowa

Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

– kandydat otrzymał mandat

Okręg 1

Sołectwo Sękowa (część): od granicy z Siarami i Gorlicami, tj. „osiedle za Kościołem”, „osiedle PGR” i „Pańskie Pola” do drogi gminnej przecinającej drogę wojewódzką Tarnów – Konieczna do budynków nr 22, 23 po prawej stronie drogi wojewódzkiej i budynku nr 398 po lewej stronie drogi wojewódzkiej

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Agnieszka Katarzyna Trajdos

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

40 (21,74%)

Jan Andrzej Krygowski

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

144 (78,26%)

Okręg 2

Sołectwo Sękowa (część): od drogi gminnej przecinającej drogę wojewódzką Tarnów – Konieczna od budynku nr 24 po prawej stronie drogi wojewódzkiej i budynków nr 321 i 423 po lewej stronie drogi wojewódzkiej do mostu po obydwu stronach drogi wojewódzkiej oraz wszystkie budynki wzdłuż drogi powiatowej Sękowa – Rozdziele do granicy sołectwa

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Damian Piotr Kukuła

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

122 (58,94%)

Marta Grażyna Bączalska

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

85 (41,06%)

Okręg 3

Sołectwo Sękowa (część): od granicy Siar tj. „Koźleniec”, „Puste Pole”, „Górki”, „Małe Górki”, „Centrum” – do drogi gminnej przecinającej drogę wojewódzką Tarnów – Konieczna tj. do budynku nr 173 po prawej stronie drogi wojewódzkiej i do budynku nr 177 po lewej stronie drogi wojewódzkiej

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Jadwiga Książek

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

42 (25,93%)

Eugeniusz Aleksander Połeć

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

120 (74,07%)

Okręg 4

Sołectwo Sękowa (część): od drogi gminnej przecinającej drogę wojewódzką Tarnów – Konieczna od budynku nr 172 po prawej stronie drogi wojewódzkiej i budynku nr 160 po lewej stronie drogi wojewódzkiej do granicy sołectwa z Ropicą Górną

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Robert Grzegorz Rybczyk

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

88 (40,18%)

Bogusław Józef Moroń

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

131 (59,82%)

Okręg 5

Sołectwo Siary (część): od granicy z Gorlicami ul. Węgierskiej po obu stronach drogi wojewódzkiej Tarnów – Konieczna, od ul. Łokietka wzdłuż drogi gminnej w „Granicach”, „Szlabant”, następnie po obu stronach drogi powiatowej Siary – Owczary do budynku nr 38 – po prawej stronie i budynku nr 37 po lewej stronie drogi oraz „Zawodzie” od „Szlabantu” do budynku nr 97

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Beata Zofia Stępień

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

56 (29,47%)

Krystyna Prokop

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

134 (70,53%)

Okręg 6

Sołectwo Siary (część): po obydwu stronach drogi powiatowej Siary – Owczary od budynku nr 162 po lewej stronie drogi i budynku nr 163 po prawej stronie drogi do granicy sołectwa Siary

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Edward Skuba

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

56 (33,33%)

Anna Halina Bernasińska

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

112 (66,67%)

Okręg 7

Sołectwo Owczary

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Krystyna Renata Nowak

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

23 (24,47%)

Eugeniusz Wal

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

71 (75,53%)

Okręg 8

Sołectwa: Bodaki, Bartne

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Julian Felenczak

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

48 (33,10%)

Jan Bodak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

97 (66,90%)

Okręg 9

Sołectwo Ropica Górna (część): od granicy z sołectwem Sękowa w górę po obydwu stronach drogi wojewódzkiej Tarnów – Konieczna do drogi gminnej prowadzącej do świetlicy wiejskiej i do budynków nr 42 i 89

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Marta Teresa Deć

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

34 (26,36%)

Beata Urszula Śliwa

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

95 (73,64%)

Okręg 10

Sołectwo Ropica Górna (część): od drogi gminnej prowadzącej do świetlicy wiejskiej w górę sołectwa wzdłuż drogi wojewódzkiej Tarnów – Konieczna i wzdłuż drogi powiatowej Ropica Górna – Bartne do granicy sołectwa

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Jolanta Maria Wojteczek

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

33 (29,46%)

Katarzyna Barbara Tokarz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

79 (70,54%)

Okręg 11

Sołectwo Małastów

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Bartosz Edmund Dziedzic

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

38 (23,75%)

Zbigniew Marek Myślicki

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

122 (76,25%)

Okręg 12

Sołectwo Krzywa: wsie Krzywa, Wołowiec, Nieznajowa, Czarne, Radocyna

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Jolanta Agata Kukuła

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

27 (38,57%)

Maria Połeć

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

43 (61,43%)

Okręg 13

Sołectwo Męcina Mała

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Zenon Wiesław Dusza

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

50 (43,48%)

Marzena Aniela Liana

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

65 (56,52%)

Okręg 14

Sołectwo Męcina Wielka (część): od początku tzw. "Góry" oraz budynki od nr 1 po obu stronach drogi powiatowej Sękowa – Rozdziele do budynku nr 15 – po lewej stronie i budynku nr 114 – po prawej stronie drogi

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Anita Agnieszka Ziemba

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

53 (53,54%)

Tomasz Krzysztof Rybczyk

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

46 (46,46%)

Okręg 15

Sołectwo Męcina Wielka (część): wzdłuż drogi powiatowej Sękowa – Rozdziele od budynku nr 16 – po lewej stronie i od budynku nr 19 po prawej stronie do granicy sołectwa; Sołectwo Wapienne

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Stanisław Myszkowski

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

63 (45,99%)

Robert Wojciech Belczyk

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

74 (54,01%)