Wybory

Wyniki wyborów 2018 do rady gminy Ropa

Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

– kandydat otrzymał mandat

Okręg 1

Sołectwo Klimkówka

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Paweł Piotr Kulka

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

64 (65,31%)

Maria Lazarowicz

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

34 (34,69%)

Okręg 2

Sołectwo Łosie (część): budynki po prawej stronie drogi powiatowej nr 1499K Bielanka – Łosie – Ropa oraz po prawej stronie potoku Łosianka od jego skrzyżowania z drogą powiatową w centrum miejscowości i po prawej stronie rzeki Ropa aż do granic administracyjnych miejscowości

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Wacław Piotr Rubicz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

29 (14,72%)

Mieczysław Sylwester Lisowicz

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

26 (13,20%)

Adam Jan Maczuga

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

106 (53,81%)

Gabriel Mikołaj Szlanta

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KULKI

36 (18,27%)

Okręg 3

Sołectwo Łosie (część): budynki po lewej stronie drogi powiatowej nr 1499K Bielanka – Łosie – Ropa oraz po lewej stronie potoku Łosianka od jego skrzyżowania z drogą powiatową w centrum miejscowości i po lewej stronie rzeki Ropa aż do granic administracyjnych miejscowości

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Andrzej Wojciech Górski

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

40 (23,26%)

Daniel Jan Korzeń

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

51 (29,65%)

Roman Doszna

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

33 (19,19%)

Krzysztof Franciszek Kulka

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KULKI

48 (27,91%)

Okręg 4

Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony wschodniej granica z miejscowością Łosie, od strony południowo – zachodniej rzeka Ropa, od strony północno – zachodniej okręg ograniczony ciekiem wodnym obejmującym działki nr 1794 i 1786/2, drogą powiatową nr 1498K Ropa – Wysowa, drogą gminną nr 3599, drogą gminną nr 3601/1 oraz drogą gminną nr 3601/3

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Cecylia Łukaszyk

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

96 (73,85%)

Marzena Magdalena Trojanowicz

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

34 (26,15%)

Okręg 5

Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony zachodniej rzeka Ropa, od strony południowo – wschodniej okręg ograniczony ciekiem wodnym obejmującym działki nr 1794 i 1786/2, drogą powiatową nr 1498K Ropa – Wysowa, drogą gminną nr 3599, drogą gminną nr 3601/1 oraz drogą gminną nr 3601/3, od strony wschodniej granica z miejscowością Łosie, od strony północnej okręg ograniczony drogami gminnymi nr 3620, 3618, 3616, 3605, 3607 i 3608

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Jan Łukaszyk

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

104 (62,65%)

Katarzyna Magdalena Gambal

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

41 (24,70%)

Bartłomiej Leon Święs

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

21 (12,65%)

Okręg 6

Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północno – zachodniej rzeka Ropa, od strony południowej okręg ograniczony drogami gminnymi nr 3620, 3618, 3616, 3605, 3607 i 3608, od strony północno – wschodniej granica z miejscowością Łosie oraz miejscowością Szymbark

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Krzysztof Zygmunt Kawa

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

75 (46,30%)

Mariusz Alfred Wójcik

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

61 (37,65%)

Wojciech Prorok

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

26 (16,05%)

Okręg 7

Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony południowo-wschodniej rzeka Ropa, od strony północno – wschodniej granica z miejscowością Szymbark, od strony północno – zachodniej granica z miejscowością Gródek, od strony południowo – zachodniej drogi gminne nr 3460, 3439/1, droga krajowa nr 28 Zator – Medyka, droga gminna nr 3442/1, droga powiatowa nr 1498K Ropa – Wysowa oraz droga gminna nr 3645

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Maria Anna Deć

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

33 (29,20%)

Iwona Małgorzata Turek

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

36 (31,86%)

Grzegorz Adam Smoła

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

3 (2,65%)

Piotr Obszarski

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

41 (36,28%)

Okręg 8

Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północno – zachodniej granica z miejscowością Gródek, od strony północno – wschodniej drogi gminne nr 3460, 3439/1, droga krajowa nr 28 Zator – Medyka, droga gminna nr 3442/1, droga powiatowa nr 1498K Ropa – Wysowa oraz droga gminna nr 3645, od strony południowo – zachodniej droga krajowa nr 28, ciek wodny nr 3653/3, droga powiatowa nr 1498K Ropa – Wysowa oraz droga gminna nr 3645

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Rafał Mariusz Orchel

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

34 (29,57%)

Krzysztof Jan Liszka

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

30 (26,09%)

Maria Barbara Białoń

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

51 (44,35%)

Okręg 9

Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północno – wschodniej droga krajowa nr 28, ciek wodny nr 3653/3, droga powiatowa nr 1498K Ropa – Wysowa oraz droga gminna nr 3645, od strony wschodniej rzeka Ropa, od strony południowej droga gminna nr 3464 i ciek wodny nr 3652, od strony zachodniej granica z Lasami Państwowymi wzdłuż działki nr 3663 oraz granica z miejscowością Gródek

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Tomasz Wojciech Tomaśko

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

44 (24,18%)

Agnieszka Jadwiga Szurek

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

75 (41,21%)

Wojciech Koszyk

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

36 (19,78%)

Jadwiga Dorota Smoła

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

27 (14,84%)

Okręg 10

Sołectwa Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północno – zachodniej droga gminna nr 3464 i ciek wodny nr 3652, od strony zachodniej granica z Lasami Państwowymi wzdłuż działki nr 3663 oraz granica z miejscowością Wawrzka, od strony południowo – zachodniej droga powiatowa nr 1504K Ropa – Wawrzka – Florynka, od strony wschodniej rzeka Ropa

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Bogusław Andrzej Łukaszyk

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

102 (51,78%)

Marian Bolesław Wisłocki

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

21 (10,66%)

Aneta Ilona Trojanowicz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

50 (25,38%)

Alicja Ewa Trojanowicz

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

24 (12,18%)

Okręg 11

Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północno – zachodniej droga powiatowa nr 1504K Ropa – Wawrzka –Florynka, od strony wschodniej rzeka Ropa, od strony południowej drogi gminne nr 3485/2, 3488, 3491, 3492, 3493, 3501/2, 3501/1, 3625/1 i 3625/2

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Barbara Magdalena Sarnecka

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

47 (34,56%)

Paweł Józef Sitar

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

65 (47,79%)

Anna Janina Wajda

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

7 (5,15%)

Anna Małgorzata Prorok

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

17 (12,50%)

Okręg 12

Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północnej drogi gminne nr 3485/2, 3488, 3491, 3492, 3493, 3501/2, 3501/1, 3625/1 i 3625/2, od strony wschodniej rzeka Ropa, od strony południowej drogi gminne nr 3527, 3517, 3520, 3522, 3521 i 3510 oraz wzdłuż południowej granicy działki nr 2305/2, od strony południowo – zachodniej granica z miejscowością Wawrzka

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Kazimierz Trojanowicz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

82 (51,25%)

Halina Grażyna Kłapacz

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

56 (35,00%)

Krzysztof Piotr Korzeń

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

22 (13,75%)

Okręg 13

Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północnej drogi gminne nr 3527, 3517, 3520, 3522, 3521 i 3510 oraz wzdłuż południowej granicy działki nr 2305/2, od strony wschodniej rzeka Ropa, od strony południowo – wschodniej drogi gminne nr 3526, 3543, ciek wodny nr 3649 oraz działka nr 3540, od strony południowo – zachodniej granica z miejscowością Wawrzka

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Anastazja Joanna Korzeń

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

27 (24,77%)

Tomasz Krzysztof Lisowicz

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

18 (16,51%)

Grzegorz Korzeń

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

8 (7,34%)

Stanisława Maria Poręba

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

56 (51,38%)

Okręg 14

Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północno – zachodniej drogi gminne nr 3526, 3543, ciek wodny nr 3649 oraz działka nr 3540, od strony północno – wschodniej rzeka Ropa, od strony południowo – wschodniej droga powiatowa nr 1500K Ropa – Brunary, droga gmina nr 3708, północno – wschodnia granica z Lasami Państwowymi wzdłuż działki leśnej nr 1402, ponownie droga powiatowa Ropa – Brunary i dalej drogi gminne nr 3551, 3553, 3559, 3558 i 3557, od strony południowo – zachodniej granica z miejscowością Brunary

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Jerzy Jantas

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

40 (23,12%)

Adam Tomasz Mituś

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

82 (47,40%)

Aleksandra Deć

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

51 (29,48%)

Okręg 15

Sołectwa Ropa (część) granice okręgu wyznaczają od strony północno – zachodniej granica z miejscowością Brunary, droga powiatowa nr 1500K Ropa – Brunary, droga gmina nr 3708, północno – wschodnia granica z Lasami Państwowymi wzdłuż działki leśnej nr 1402, ponownie droga powiatowa Ropa – Brunary i dalej drogi gminne nr 3551, 3553, 3559, 3558 i 3557, od strony północno – wschodniej Rzeka Ropa, od strony południowo – wschodniej granica z miejscowościami Łosie i Klimkówka.

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Rafał Michał Cymbała

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

36 (21,43%)

Albert Józef Kuziów

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

30 (17,86%)

Anna Wiesława Zagórska

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

56 (33,33%)

Zdzisław Ogiela

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

46 (27,38%)