1. Express Bydgoski
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Energetyk” ogłasza przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Energetyk”we Wrocławiu ul. Dokerska 2a ogłasza przetarg nieograniczony na n/w zadanie:

Przedmiot zamówienia - Usługa stała polegająca na:

1. Przeprowadzeniu okresowej ustawowej kontroli przewodów wentylacyjnych wraz z ich udrożnieniem i bieżącą konserwacją na zasobach SML-W „Energetyk” we Wrocławiu;

2. Przeprowadzeniu okresowego ustawowego przeglądu instalacji gazowych z bieżącym usunięciem nieszczelności w budynkach, będących pod zarządem SML-W „Energetyk” we Wrocławiu.

3. Prowadzenie stałych czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, zapewniających utrzymanie w pełni sprawności technicznej instalacji gazowej oraz usuwanie awarii w trybie całodobowego pogotowia gazowego.

Termin złożenia oferty:  20.07.2020 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia oferty:  20.07.2020 r. godz. 09:15

Pożądany termin realizacji zamówienia: umowa stała

Wadium : 3000 zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

- wykupienie specyfikacji – opłata za 1 kpl. specyfikacji wynosi 61,50 zł brutto,

- opłaty należy dokonać przelewem na konto FORTIS Bank nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001. W tytule przelewu należy wskazać którego przetargu dotyczy wpłata oraz podać nr NIP,

- złożenie oferty w sekretariacie Spółdzielni ML-W „Energetyk” ul.Dokerska 2a,

- wpłacenie wadium przed przystąpieniem do ww. przetargu na konto FORTIS Bank nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001,

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni pok. 1, oraz telefonicznie pod nr tel. 71 798 79 80 w godz. 8-15,

- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.