1. Express Bydgoski
  2. Komunikaty
  3. Ruchomości
  4. OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Wróć do listy komunikatów

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew działając na podstawie art. 105 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 599 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że dnia 22.06.2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Skarbowym Łódź-Widzew w Łodzi, ul. Papiernicza 7, pok. 119, odbędzie się pierwsza licytacja niżej wymienionej ruchomości, co do której orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa: Motocykl Ducati Monster 796, numer ramy ZDMM506ABAB042210, rok produkcji 2010, pojemność skokowa silnika 796 cm3, używany, bez tablicy rejestracyjnej i dokumentów. Wartość szacunkowa ruchomości wynosi 5500,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej, tj. 4125,00 zł. Przedmiotowy motocykl można oglądać w dniu 21 czerwca 2016 r. w godz. 11.00-13.00 na parkingu w Łodzi przy ul. 11 Listopada 12. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie organowi egzekucyjnemu wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej dwóch uczestników, jak również, gdy żaden z uczestników nie zaoferował nawet ceny wywołania. Naczelnik Urzędu Skarbowego nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Egzekucji Administracyjnej Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew, pokój 119, tel. 42 27 50 943.