1. Express Bydgoski
  2. Komunikaty
  3. Ruchomości
  4. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chodzieży na podstawie art 105...
Wróć do listy komunikatów

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chodzieży na podstawie art 105 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chodzieży na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 599) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.06.2016 r. o godz. 9.30 w Budzyniu, os. Cechowe 14, odbędzie się druga licytacja ruchomości: PRASA HYDRAULICZNA O NACISKU 100 TON o wartości 12 000 zł. Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej, tj. 6000 zł. Warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chodzieży zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.