1. Express Bydgoski
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie o przetargu...
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie o przetargu Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Energetyk”

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Dokerska 2a ogłasza przetarg nieograniczony na n/w zadanie:
Przedmiot zamówienia: Remont i naprawa tarasu budynku przy ul. Dokerskiej 3-7d we Wrocławiu
Termin złożenia oferty: 13.07.2020 r. do godz. 11:30
Termin otwarcia oferty: 13.07.2020 r. godz. 12:00
Pożądany termin realizacji zamówienia:   31.08.2020 r.
Wadium: 60 000 zł.
1. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji, terminowe złożenie oferty w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Dokerskiej 2a – III p. Galerii Pilczyckiej „Viktor” oraz wpłacenie wymaganego wadium w terminie na konto Zamawiającego: FORTIS Bank nr: 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001 (w tytule przelewu nazwa przetargu, informacja z adresem firmy i nr NIP).
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Dokerskiej 2a, w Dziale Technicznym oraz pod nr tel. 071 798 79 98 w godz. 7.00-15.00 od pn.-pt.
3. Opłata za 1 kpl. Specyfikacji wynosi 61,50 zł brutto, odbiór za okazaniem dowodu wpłaty na ww. konto.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.