1. Express Bydgoski
  2. Komunikaty
  3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Chęciny
Wróć do listy komunikatów

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Chęciny

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

informację

o wywieszeniu w dniu 03.02.2021 roku na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach wykazów nieruchomości położonych w miejscowościach Bolmin, Mosty, Chęciny i Starochęciny przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, tel. 41/ 315 10 06 wew. 113 i 114 lub 41/ 31 53 127, 41/ 31 53 128.

Chęciny, dnia 03.02.2021 r.