Rząd zapowiedział, że w 2019 roku najniższe emerytury zostaną jednorazowo podniesione. Chociaż ustawa nie jest jeszcze gotowa, nie trzeba czekać do marca ze złożeniem wniosku. Sprawdź, kiedy opłaca się złożyć wniosek i co zrobić, żeby dostać jak najwięcej? [podwyżka emerytur, wnioski]

Emerytury zostaną podniesione o minimum 70 zł brutto czyli ok. 56 zł na rękę. Podwyżka będzie jednorazowa i dotyczy najniższych emerytur. Sprawdź, kiedy opłaca się złożyć wniosek i co zrobić, żeby dostać jak najwięcej!

Kodeks Pracy 2019 - jakie przyniesie zmiany? Nowe przepisy [zmiany, przepisy]

W polskim systemie emerytalnym wyróżnia się trzy grupy wiekowe emerytów:

  • urodzeni do 31 grudnia 1948 r.
  • urodzeni po 31 grudnia 1948 r. ale do 31 grudnia 1968 r.
  • urodzeni po 31 grudnia 1968 r.

Przeliczanie emerytur - kiedy się opłaca?

Emeryci, którzy mieszczą się w pierwszej grupie wiekowej oraz drugiej grupy wiekowej, którzy mają emeryturę ustaloną na starych zasadach, mogą przeliczyć staż pracy i podstawę emerytury. Jeśli wcześniej nie składali dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wynagrodzenie muszą dołączyć je do wniosku o emeryturę.

Jak czytamy na portalu money.pl emeryturę można przeliczyć na podstanie takich dokumentów jak np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej, listy płac z archiwum zakładowego, umowy o pracę, angaże, książeczka wojskowa, zaświadczenie o ukończeniu studiów, akty urodzenia dzieci.

Osoby pracujące i pobierające emeryturę według starych zasad, mogą ją przeliczyć poprzez doliczenie okresów składkowych i nieskładkowych. Przeliczenie można zrobić po zakończeniu kwartału kalendarzowego lub po ustaniu zatrudnienia.

Jak podaje portal money.pl emeryturę na nowych zasadach przelicza się nieco inaczej. Wszystko uzależnione jest od kapitału początkowego, składek zaewidencjonowanych na indywidualnym koncie i subkoncie oraz średniego dalszego trwania życia wyrażonego w miesiącach. Tak więc osoby, które mają przyznaną emeryturę na nowych zasadach i nie pracują mogą przeliczyć emeryturę tylko poprzez przeliczenie kapitału początkowego.

Aby przeliczyć kapitał początkowy należy złożyć dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe oraz dokumenty o osiąganym wynagrodzeniu do 31 grudnia 1998 r., które wcześniej nie były składane.

Opieka nad dzieckiem

Również osoby, które przeszły na emeryturę i otrzymały decyzję o jej przyznaniu przed 1 maja 2015 roku, powinny złożyć wniosek o przeliczenie okresu opieki nad dzieckiem. Od 1 maja 2015 roku obowiązuje korzystniejszy przelicznik, 1,3 proc. podstawy wymiaru. Ta sytuacja dotyczy osób, których emerytura przeliczona jest na nowych zasadach.

Kiedy składać wniosek?

Małgorzata Oryga, doradca emerytalny warszawskiego oddziału ZUS w rozmowie z "Faktem" podpowiada, kiedy najlepiej złożyć wniosek emerytalny. Obliczając stawkę emerytury bierze się pod uwagę średnią dalszego trwania życia. Np. jeśli kobieta urodziła się 15 września 1958 r., a wniosek o emeryturę złożyła między 15 sierpnia a 14 października to wtedy przyjmuje się do wyliczenia emerytury średnie dalsze trwanie życia w wieku 60 lat. Jeśli wniosek złoży 15 października lub później, wtedy bierze się pod uwagę średnie dalsze trwanie życia dla wieku 60 lat i jednego miesiąca. Średnie trwanie życia w drugim przypadku jest krótsze o miesiąc, co sprawia, że emerytura jest nieco wyższa.
Małgorzata Oryga radzi aby unikać czerwca. Jak podaje w rozmowie to jedyny miesiąc, w którym kapitał początkowy poddany waloryzacjom rocznym nie podlega waloryzacjom kwartalnym. W efekcie podstawa emerytury jest niższa, niż gdyby była ustalona w innych miesiącach.

Z pracy nie powinno odchodzić się ostatniego dnia miesiąca. Jeśli umowa zostanie rozwiązana ostatniego dnia miesiąca i tego samego dnia złoży się wniosek o wypłatę emerytury i świadectwo prac, to wypłata emerytury nastąpi od następnego miesiąca, z pominięciem miesiąca, w którym składało się wniosek. Jeśli umowa zostanie rozwiązana jeden lub dwa dni przed końcem miesiąca, a wniosek i świadectwo pracy zostanie złożone tego samego dnia, to emerytura zostanie wypłacona od miesiąca, w którym został złożony wniosek.Flesz - wypadki drogowe. Jak udzielić pierwszej pomocy?