Pierwszy Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty zostanie przeprowadzony jeszcze w tym roku. Egzaminy sprawdzające wiedzę uczniów potrwają 3 dni. Próbny Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się w dniach 27-29 listopada. Poniżej znajdziecie informacje, gdzie szukać odpowiedzi do Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty [PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY OPERON, EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ARKUSZE ZADAŃ, PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY PYTANIA i ODPOWIEDZI].

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2018

Próbny Egzamin Ósmoklasisty skierowany jest do uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Właściwe egzaminy odbędą się w dniach 15-17 kwietnia 2019 roku. Próbne testy również potrwają 3 dni. Ósmoklasiści będą mieli do napisania trzy egzaminy obowiązkowe.

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY z OPERONEM 2018

Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się po raz pierwszy w 2019 roku.

Pod koniec obecnego roku przeprowadzony zostanie Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem, podczas którego uczniowie sprawdzą swoją wiedzę z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - ODPOWIEDZI

Próbny Egzamin Ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dniach 27-29 listopada 2018 roku. Dla uczniów będzie to zupełnie nowa sytuacja, bowiem przystąpią do egzaminu już po ośmiu latach edukacji, a nie jak w przypadku gimnazjalistów - po dziewięciu.

Najlepsze efekty daje systematyczna praca oraz dobrze zaplanowana nauka, dlatego program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty rozpoczyna się już od 6 klasy. Cykliczny pomiar postępów uczniów pozwala na dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb na poszczególnych etapach przygotowań - czytamy na stronie Operonu.

OGÓLNOPOLSKI PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - ARKUSZE ZADAŃ

Pierwszego dnia uczniowie napiszą egzamin z języka polskiego. Następnie czeka ich sprawdzenie wiedzy z matematyki, natomiast trzeciego dnia próbnych egzaminów odbędzie się test z języka obcego nowożytnego. Próbny Egzamin Ósmoklasisty zostanie przeprowadzony na przestrzeni trzech dni (wtorek - czwartek).

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - PYTANIA i ODPOWIEDZI

Jak zaznacza Ministerstwo Edukacji Narodowej lata 2018-2020 będą okresem przejściowym. Chodzi o to, by wyrównać braki wiedzy wynikające z różnic programowych z języka polskiego oraz matematyki. Przypomnijmy, jeszcze przez dwa lata równocześnie będą się odbywały egzaminy dla uczniów klas trzecich gimnazjum.

Matura Próbna z Operonem 2018. Kiedy są próbne egzaminy maturalne?

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z OPERONEM 2018

OGÓLNOPOLSKI PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z OPERONEM 27.11.2018 (wtorek)

  • 9:00 - Egzamin z języka polskiego (120 minut)

OGÓLNOPOLSKI PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z OPERONEM 28.11.2018 (środa)

  • 9:00 - Egzamin z matematyki (100 minut)

OGÓLNOPOLSKI PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z OPERONEM 29.11.2018 (czwartek)

  • 9:00 - Egzamin z języka obcego (90 minut)

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - SPRAWDŹ ODPOWIEDZI

Przez najbliższe trzy lata uczniowie będą zdawali egzaminy z trzech przedmiotów - języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Od roku szkolnego 2021/22 wprowadzony zostanie czwarty egzamin z przedmiotu dodatkowego do wyboru.

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY [ARKUSZE ZADAŃ]

Arkusze zadań oraz odpowiedzi do Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem będą również dostępne w tym artykule tuż po zakończeniu próbnych egzaminów. Każdego dnia o godz. 12 po zakończonych egzaminach arkusze zadań wraz z odpowiedziami zostaną opublikowane na stronie nauka.takzdam.pl

Anna Sobala-Zbroszczyk: Ja nie widzę zupełnie, gdzie w tej zmianie jest troska o jakość edukacji

źródło: TVN/x-news