Mobbing, czyli dyskretna przemoc wobec pracownika

Materiał informacyjny GoWork
Mobbing jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zjawisk, z którymi mamy do czynienia podczas kariery zawodowej. Długotrwałe nękanie współpracowników jest zazwyczaj trudne do udowodnienia, a konsekwencje zdrowotne dają o sobie znać latami. Czym dokładnie jest mobbing i jak z nim walczyć?

Niestety mobbing w pracy jest wszechobecnym i wciąż popularnym zjawiskiem, obecnym w wielu firmach na terenie całej Polski. Pracownicy, którzy doświadczają długotrwałego nękania ze strony przełożonego lub współpracowników, często nie mogą liczyć na wsparcie z najbliższego otoczenia. Mobbing trudno wykryć ze względu na przebiegłość osób, które go stosują i bierność innych pracowników, zdających sobie sprawę z zaistniałej sytuacji. Warto pamiętać, że samotna walka ze znęcaniem się w pracy jest często ponad siły ofiary. Ciągłe ataki ze strony współpracowników lub szefa, zazwyczaj kończą się złożeniem wypowiedzenia i poszukiwaniem nowej oferty pracy w nadziei na poprawę sytuacji. Pamiętajmy, że to osoba stosująca mobbing powinna być ukarana - nie jego ofiara. Dlatego warto wyzbyć się odruchu odwracania wzroku i wspierać wszystkich, którzy doświadczyli tego zjawiska.

Mobbing - definicja

Aby mieć pewność, że w Twojej pracy dochodzi do zjawiska mobbingu, musisz zapoznać się z definicją z Kodeksu pracy. Następnym razem, gdy wpiszesz w wyszukiwarkę frazę “praca Bydgoszcz” możesz trafić do miejsca, w którym nękanie innych osób jest na porządku dziennym. A zatem, co to jest mobbing?

Według artykułu 94. Kodeksu pracy, mobbing to:

“Działania lub zachowania dotyczące pracownika, lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie, lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.”

W tym przypadku warto się skupić na dwóch pojęciach - długotrwałym nękaniu i celowości zjawiska. Podstawowym problemem w walce z mobbingiem, jest odróżnienie go od zwykłych konfliktów, których nie da się uniknąć. Bez względu na to, czy to praca w Bydgoszczy, czy innym miejscu na terenie kraju - współpraca tak wielu różnych charakterów, musi wiązać się z różnicami zdań. Problem występuje wtedy, gdy konflikt przerodzi się w długotrwałe i napastliwe znęcanie się nad drugim człowiekiem. Mobbing zaczyna istnieć, gdy ktoś chce poniżyć, ośmieszyć lub odizolować współpracownika od reszty zespołu i robi to w sposób długotrwały.

Praca Bydgoszcz - gdzie zgłosić mobbing?

Wiele osób doświadczających mobbingu szuka pomocy na własną rękę, wstydząc się zaistniałej sytuacji. Najbardziej popularne miejsca wsparcia to takie, które oferują ofiarom całkowitą anonimowość (np. forum). Praca w tak toksycznym środowisku jest bolesnym doświadczeniem, dlatego wszystkie zachowania noszące znamiona mobbingu - warto dusić w zarodku. Pierwszym krokiem, który warto wykonać, powinno być poszukiwanie dialogu. Rozmowa z osobą stosującą mobbing nie musi przynieść skutku, jednak pozwoli zasugerować, że jej działania są bezwzględnie karalne.

Jeśli rozmowa nie zmieniła niczego w zachowaniu drugiej osoby - warto zgłosić sprawę bezpośredniemu przełożonemu lub właścicielowi firmy. Obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu pracy, to przede wszystkim dbanie o godność i zdrowie swojego pracownika. Każdy szef ma prawny obowiązek zrobić wszystko, co w jego mocy, by usunąć zjawisko znęcania się w jego firmie raz na zawsze. Co, jeśli to się nie uda? Wtedy pozostaje zebranie dowodów i zgłoszenie nieprawidłowości konkretnym instytucjom.

Mobbing w pracy można zgłosić urzędnikom Państwowej Inspekcji Pracy. Okręgowy inspektorat znajdujący się w Bydgoszczy na pewno przyjmie Twoje zgłoszenie. Jednak, aby zwiększyć swoje szanse na udowodnienie winy, należy zebrać wszelkie możliwe dowody. Dokumenty, rozmowy przez komunikator, świadkowie zdarzenia, których znajdziesz na forum pracy i w firmie - wszystko to może wpłynąć na ostateczną decyzję inspektorów.

Mobbing a odszkodowanie

Mobbing może zakończyć się sprawą sądową. W tym przypadku, oprócz ukarania sprawców, pracownikowi można przyznać stosowne odszkodowanie. Aby do tego doszło, należy spełnić jeden z dwóch najważniejszych warunków. Po pierwsze, trzeba dopilnować, żeby jednym z powodów rozwiązania stosunku pracy było zjawisko mobbingu. Taki zapis powinien widnieć na oficjalnym dokumencie, który stanowi o rozwiązaniu umowy o pracę.

Drugim kryterium, które uprawnia do przyznania odszkodowania za następstwa mobbingu w pracy, jest orzeczenie lekarza. Opinia specjalisty sporządzona na piśmie, musi dotyczyć rozstroju zdrowia psychicznego bądź fizycznego, spowodowanego długotrwałym nękaniem w zakładzie pracy. W obu przypadkach poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie, które nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. To znaczy, że w 2020 roku nie możesz otrzymać mniejszego odszkodowania, niż 2600 złotych brutto.

Warto pamiętać, że odszkodowanie za mobbing, nie jest ograniczone stawką maksymalną.

Dodaj ogłoszenie