Gala nagród marszałka 2019 województwa kujawsko-pomorskiego. Przeczytaj, kto zwyciężył

Katarzyna Piojda
Katarzyna Piojda
Rozdano Nagrody Marszałka 2019. Grzegorz Olkowski
Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego to wyróżnienia, będące wyrazem uznania za najwartościowsze dokonania w obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej oraz biznesowej. W tym roku urząd marszałkowski przyznaje je w 13 kategoriach. Jest też wyróżnienie specjalne i nagroda za całokształt działalności.

Dzisiaj (16 czerwca) wieczorem odbyła się Gala Nagród Marszałka. Uroczystość odbyła się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Znamy zwycięzców.

W kategorii Gospodarka nagrodę otrzymuje: Lafarge Cement SA – za modernizację i rozbudowę Cementowni Kujawy
w Piechcinie (gmina Barcin, powiat żniński). Wyróżnienia otrzymują Guala Closures DGS Poland SA (Włocławek) – za nowatorskie rozwiązania produkcyjne i zdobywanie nowych rynków zbytu własnego produktu, którym są zakrętki do wina, przedsiębiorstwo Wiksbud Sp. z o.o (Lipno) – za działalność w branży budowlanej i produkcyjnej (elementy z betonu) oraz Youartme Sp. z o.o. (Toruń) – za innowacyjne rozwiązania i zdobywanie nowych rynków zbytu świec produkowanych w technologii 3D przez firmę Candellana.

W kategorii Fundusze Unijne nagrodzono Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (Bydgoszcz) – za projekt
i budowę Centrum Pomocy Świętego Brata Alberta.

W kategorii Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich nagrodę otrzymuje Eugeniusz Taraska (Dziewierzewo, powiat nakielski) – za badania upraw rolnych oraz stworzenie z Kujawsko - Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Minikowo i producentami rolnymi Konsorcjum „Moja soja”. Wyróżnienie otrzymuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EMIX” Stanisław Pacek z Rypina – za wprowadzenie innowacyjnych mieszanek kasz i warzyw BIO na bazie surowców pochodzących z rolnictwa ekologicznego.

W kategorii Innowacyjne Metody Stosowane w Zakresie Rozwoju i Promocji Miast i Obszarów Wiejskich wyróżnienie otrzymuje Szlak krajoznawczo-kulinarny „Niech Cię Zakole” – za promowanie potencjału przyrodniczego, kulturowego oraz kulinarnego obszarów wiejskich wzdłuż Wisły i leżących nad Wisłą miejscowości. Szlak działa w ramach Kujawsko-Pomorskich Konstelacji Dobrych Miejsc.

W kategorii Nauka, Badania Naukowe, Postęp Techniczny nagrodę otrzymuje prof. dr hab. inż. Adam Gadomski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy) – za opracowanie modeli bioinspirowanych w fizyce oraz ich zastosowanie w medycynie i inżynierii biomedycznej. Wyróżnienia otrzymują zespół w składzie: prof. dr hab. inż. Elwira Śliwińska, dr inż. Iwona Jędrzejczyk, dr inż. Monika Rewers (wszystkie: Pracownia Biologii Molekularnej i Cytometrii, Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy): – za opracowanie szybkiego systemu identyfikacji gatunków roślin, które są trudne do rozróżnienia za pomocą oceny morfologicznej czy fotochemicznej. Następnie - Włocławskie Towarzystwo Naukowe – za serię wydawniczą „Włocławski Słownik Biograficzny”, popularyzującą wiedzę historyczną o dziejach Włocławska i okolic. Wyróznienie dostaje też prof. dr hab. Krzysztof Goździewski (Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – za całokształt działalności naukowej w dziedzinie badań pozasłonecznych układów planetarnych oraz zespół w składzie: dr inż. Dariusz Mikołajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) i dr Emilia Mikołajewska (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – za opracowanie dwóch projektów: wkładu do siedziska wózka inwalidzkiego dla pacjentów ze skostnieniami oraz (drugiego) walców do ręki spastycznej z ograniczeniami ruchu otwarcia.

W kategorii Edukacja nagrodę otrzymują Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w konsorcjum z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy i Bydgoską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy – za organizację Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Wyróżnienia otrzymują: Katarzyna Kłodzińska, nauczyciel i koordynator włocławskiego wolontariatu młodzieżowego – za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej z młodzieżą; Artur Affelt, dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie – za nowatorskie zarządzanie, które przekłada się na sukcesy szkoły i osiągniecia podopiecznych; Marlena Treichel, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu – za wypracowanie nowoczesnego proobronnego systemu wychowania dzieci i młodzieży we współpracy z jednostkami Wojska Polskiego oraz stowarzyszeniami o charakterze proobronnym, kombatanckim, patriotycznym i historycznym; zespół w składzie: dr hab. Dariusz Skibicki, dr inż. Krzysztof Nowicki, dr inż. Łukasz Pejkowski, dr. inż. Damian Ledziński i mgr inż. Sandra Śmigiel (wszyscy: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) – za organizację konkursu Wojna Robotów miniSUMO, skierowanego do uczniów szkół podstawowych, średnich i placówek pozaszkolnych; Dariusz Sikora, nauczyciel wychowania fizycznego, animator sportowy, prezes i trener SKS „Kasprowicz” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu - za sukcesy wychowanków w rozgrywkach koszykarskich o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim; Maria Krasucka, nauczyciel - oligofrenopedagog, ekspert awansu zawodowego nauczycieli – za kreatywność i inicjatywę w pracy nauczycielskiej oraz stosowanie nowatorskich terapii i realizację projektów sprzyjających uczniom z niepełnosprawnościami.

W ategorii Kultura nagrodę otrzymują Marek Rubnikowicz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu – za popularyzację dziedzictwa kulturowego regionu oraz promowanie jego walorów kulturowych; dr Michał Dobrzyński, kompozytor, adiunkt na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – za wybitną twórczość operową, która zdobyła uznanie krytyków i publiczności w kraju i za granicą; Strażacka Orkiestra Dęta Miasta Kowala (powiat włocławski) – za stały, wartościowy wkład w muzyczny krajobraz miasta, powiatu oraz całego województwa kujawsko-pomorskiego. Wyróżnienia otrzymują Zdzisław Ostrowski (Lipno) – rzeźbiarz, rysownik, laureat wielu nagród
w dziedzinie malarstwa i grafiki, twórca statuetki ,,Politki” - za całokształt twórczości artystycznej; Maria Ollick, prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi – za popularyzację folkloru, historii, tradycji, kultury materialnej i duchowej regionu Borów Tucholskich; Ewa Dąbrowska, dziennikarka Polskiego Radia Pomorza i Kujaw SA – za realizację cyklicznej audycji ,,Pierwszy dzień tygodnia” na antenie Radia PIK; Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri - za upowszechnianie kultury filmowej, zwłaszcza epoki ,,starego kina” i promocję dorobku historyczno-kulturalnego miasta i regionu.

W kategorii Ochrona Zdrowia nagrody otrzymują Stowarzyszenie Różowa Wstążeczka z Bydgoszczy – za projekt ,,Aktywna Amazonka II edycja”; Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Franciszka Dłutka w Rypinie – za wysokospecjalistyczną opiekę nad pacjentami; Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. – za modernizację zespołu sal operacyjnych placówki. Wyróżnienia otrzymują dr n.med. Anna Oleksiejuk (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu) – za zasługi leczenia stomofobii (lęku przed dentystą) wśród dzieci; zespół w składzie: dr hab. inż. Marek Macko, mgr inż. Zbigniew Szczepański (obaj: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – za wynalazek światłoutwardzalnych implantów stomatologicznych.

W kategorii Sport nagrody otrzymują Katarzyna Zillmann (wioślarka AZS UMK Toruń), Marta Wieliczko (wioślarka Klubu Wioślarskiego Wisła Grudziądz) – za zdobycie tytułów mistrzyń świata i mistrzyń Europy w wioślarstwie w czwórce podwójnej. Wyróżnienia otrzymują Krzysztof Gabryelewicz – trener wioślarstwa – za osiągniecia wychowanków: zdobycie w 2018 roku przez zawodnika Fabiana Barańskiego brązowego medalu Mistrzostwa Świata, srebrnego medalu Mistrzostw Europy i mistrzostwa Polski oraz zdobycie przez podopiecznych złotych i srebrnych medali Mistrzostw Polski; Klub Sportowo-Turystyczny ,,Włókniarz” Chełmża – za zdobycie pozycji rzeczywistego ośrodka sportów wodnych w kraju i w województwie. Dzięki pracy trenerów zawodnicy osiągają medalowe miejsca na krajowych, europejskich i światowych zawodach. Wyniki osiągnięte przez kajakarzy ,,Włókniarza” w 2018 roku należały do najlepszych w historii klubu; Anna Kulczyńska – prezes Klubu Karate Tradycyjnego Kumade, zawodnik sportowy, trener, sędzia, egzaminator, działacz społeczny – za całokształt działalności sportowej; Marcin Rybarczyk – nauczyciel w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, trener kadry województwa w piłce nożnej – za sukcesy sportowe wychowanków: zdobycie 17 medali Mistrzostw Polski; Alex Karkosik – za międzynarodowe sukcesy sportowe. Alex Karkosik jest czołowym zawodnik Formuły 3, najmłodszym Polakiem w historii tej dyscypliny sportu i najmłodszym zawodnikiem na podium w zawodach tej klasy.

W kategorii Ochrona Środowiska Naturalnego nagrody otrzymują Miasto Inowrocław – za konsekwentną realizację działań na rzecz ochrony środowiska; Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” w Bydgoszczy – za wkład w ochronę środowiska poprzez organizację Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN.

W kategorii Działalność Społeczna i Zaangażowanie na Rzecz Drugiego Człowieka nagrodę otrzymuje Wacław Szramowski – prezes Fundacji Ochrony Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Łasinie (powiat grudziądzki) – za stworzenie ośrodka integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Wyróżnienia otrzymują Fundacja Humanitarna z Włocławka - za pomoc dobroczynną na rzecz domów dziecka, osób z niepełnosprawnością, szkół, przedszkoli oraz uczelni wyższych, a także wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej; Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i adopcyjnych „Chełmno Dzieciom” w Chełmnie – za działalność profilaktyczną, szkoleniową i pomocową na rzecz dzieci i rodzin, a w szczególności za propagowanie idei i wspieranie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej; Spółdzielnia Socjalna WIGOR z Żalinowa (powiat inowrocławski)– za działania
o charakterze socjalnym, edukacyjnym, kulturalno-oświatowym i sportowo-rekreacyjnym w ramach Dziennego Domu Senior+, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Mobilnych Klubów Juniora i Mobilnych Klubów Seniora; Paweł Rieske (Włocławek) – za pomoc młodzieży i osobom dorosłym zagrożonym wykluczeniem oraz zaangażowanie w ochronę praw dziecka.

W kategorii Budowa Społeczeństwa Obywatelskiego nagrodę dostaje Jakub Hartwich – za aktywną postawę i działania na rzecz osób niepełnosprawnych; dr hab. Antoni Stawikowski – za aktywną działalność opozycyjną w czasach PRL-u. Wyróżnienia otrzymują Klub Europejski KONOPA (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu) – za rozwijanie wśród uczniów świadomości i aktywności obywatelskiej; Medialne Centrum Kujaw sp. z o. o. (Włocławek)– za działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, w tym za wypełnianie misji informacyjnej, organizację praktyk dla studentów włocławskich uczelni i zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

W kategorii Promocja Województwa nagrody otrzymują Tomasz Wojciekiewicz, dyrektor ds. kluczowych klientów i dostawców w Polska Press Grupa (Bydgoszcz), współzałożyciel ,,Expressu Bydgoskiego” – za działania podejmowane na rzecz promocji i integracji regionu; Powiat żniński – za budowanie silnej marki turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Kujawsko-Pomorskich Konstelacji Dobrych Miejsc; powiat świecki – za aktywne i skuteczne działania w kierunku promocji turystycznej terenów powiatu. Wyróżnienie otrzymują Piotr Pukszto – członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
w Bydgoszczy, Henryk Kołcon – wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa w Bydgoszczy – za organizację wydarzenia Bydgoskie Dywany Kwiatowe.

Nagrody za całokształt działalności dostaje Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” w Toruniu – za aktywne kreowanie kultury studenckiej na przestrzeni ostatnich 60 lat; Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Bydgoszczy – za niesienie pomocy najbardziej potrzebującym w przeciągu ostatnich 100 lat; Zespół Pieśni i Tańca „Młody Toruń” – za 55-letnie doświadczenie w twórczej aktywizacji dzieci i młodzieży z regionu toruńskiego.

Nagrodę specjalną otrzymuje Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu – za utworzenie Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce (powiat toruński).

Najnowsze informacje dot. koronawirusa

Wideo

Materiał oryginalny: Gala nagród marszałka 2019 województwa kujawsko-pomorskiego. Przeczytaj, kto zwyciężył - Gazeta Pomorska

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 4

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

O
Ola
2019-06-16T23:11:21 02:00, Al:

Popluję trochę na rząd i też dostanę jak pan H??

A za co Pan Hartwich nagrodę dostał?jakie osiągnięcia miał?

Trochę to śmieszne

w
wyjątkowa KANALIA

W pierwszej kolejności nagroda należy się psorowi Włodzimierzowi Jarzębowskiemu z uKW za fałszowanie historii naszego Miasta, które miały miejsce 3 Września 1939 roku. Uny psor jak ta papuga papugował za Josephem Goebbelsem "Bromberger Blutsontag am 3 September 1939"..

e
ew
2019-06-16T23:11:21 02:00, Al:

Popluję trochę na rząd i też dostanę jak pan H??

trafne

A
Al

Popluję trochę na rząd i też dostanę jak pan H??

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3