Gala nagród marszałka 2019 województwa kujawsko-pomorskiego. Przeczytaj, kto zwyciężył

Katarzyna Piojda
Katarzyna Piojda
Rozdano Nagrody Marszałka 2019.
Rozdano Nagrody Marszałka 2019. Grzegorz Olkowski
Udostępnij:
Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego to wyróżnienia, będące wyrazem uznania za najwartościowsze dokonania w obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej oraz biznesowej. W tym roku urząd marszałkowski przyznaje je w 13 kategoriach. Jest też wyróżnienie specjalne i nagroda za całokształt działalności.

Dzisiaj (16 czerwca) wieczorem odbyła się Gala Nagród Marszałka. Uroczystość odbyła się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Znamy zwycięzców.

W kategorii Gospodarka nagrodę otrzymuje: Lafarge Cement SA – za modernizację i rozbudowę Cementowni Kujawy
w Piechcinie (gmina Barcin, powiat żniński). Wyróżnienia otrzymują Guala Closures DGS Poland SA (Włocławek) – za nowatorskie rozwiązania produkcyjne i zdobywanie nowych rynków zbytu własnego produktu, którym są zakrętki do wina, przedsiębiorstwo Wiksbud Sp. z o.o (Lipno) – za działalność w branży budowlanej i produkcyjnej (elementy z betonu) oraz Youartme Sp. z o.o. (Toruń) – za innowacyjne rozwiązania i zdobywanie nowych rynków zbytu świec produkowanych w technologii 3D przez firmę Candellana.

W kategorii Fundusze Unijne nagrodzono Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (Bydgoszcz) – za projekt
i budowę Centrum Pomocy Świętego Brata Alberta.

W kategorii Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich nagrodę otrzymuje Eugeniusz Taraska (Dziewierzewo, powiat nakielski) – za badania upraw rolnych oraz stworzenie z Kujawsko - Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Minikowo i producentami rolnymi Konsorcjum „Moja soja”. Wyróżnienie otrzymuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EMIX” Stanisław Pacek z Rypina – za wprowadzenie innowacyjnych mieszanek kasz i warzyw BIO na bazie surowców pochodzących z rolnictwa ekologicznego.

W kategorii Innowacyjne Metody Stosowane w Zakresie Rozwoju i Promocji Miast i Obszarów Wiejskich wyróżnienie otrzymuje Szlak krajoznawczo-kulinarny „Niech Cię Zakole” – za promowanie potencjału przyrodniczego, kulturowego oraz kulinarnego obszarów wiejskich wzdłuż Wisły i leżących nad Wisłą miejscowości. Szlak działa w ramach Kujawsko-Pomorskich Konstelacji Dobrych Miejsc.

W kategorii Nauka, Badania Naukowe, Postęp Techniczny nagrodę otrzymuje prof. dr hab. inż. Adam Gadomski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy) – za opracowanie modeli bioinspirowanych w fizyce oraz ich zastosowanie w medycynie i inżynierii biomedycznej. Wyróżnienia otrzymują zespół w składzie: prof. dr hab. inż. Elwira Śliwińska, dr inż. Iwona Jędrzejczyk, dr inż. Monika Rewers (wszystkie: Pracownia Biologii Molekularnej i Cytometrii, Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy): – za opracowanie szybkiego systemu identyfikacji gatunków roślin, które są trudne do rozróżnienia za pomocą oceny morfologicznej czy fotochemicznej. Następnie - Włocławskie Towarzystwo Naukowe – za serię wydawniczą „Włocławski Słownik Biograficzny”, popularyzującą wiedzę historyczną o dziejach Włocławska i okolic. Wyróznienie dostaje też prof. dr hab. Krzysztof Goździewski (Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – za całokształt działalności naukowej w dziedzinie badań pozasłonecznych układów planetarnych oraz zespół w składzie: dr inż. Dariusz Mikołajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) i dr Emilia Mikołajewska (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – za opracowanie dwóch projektów: wkładu do siedziska wózka inwalidzkiego dla pacjentów ze skostnieniami oraz (drugiego) walców do ręki spastycznej z ograniczeniami ruchu otwarcia.

W kategorii Edukacja nagrodę otrzymują Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w konsorcjum z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy i Bydgoską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy – za organizację Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Wyróżnienia otrzymują: Katarzyna Kłodzińska, nauczyciel i koordynator włocławskiego wolontariatu młodzieżowego – za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej z młodzieżą; Artur Affelt, dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie – za nowatorskie zarządzanie, które przekłada się na sukcesy szkoły i osiągniecia podopiecznych; Marlena Treichel, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu – za wypracowanie nowoczesnego proobronnego systemu wychowania dzieci i młodzieży we współpracy z jednostkami Wojska Polskiego oraz stowarzyszeniami o charakterze proobronnym, kombatanckim, patriotycznym i historycznym; zespół w składzie: dr hab. Dariusz Skibicki, dr inż. Krzysztof Nowicki, dr inż. Łukasz Pejkowski, dr. inż. Damian Ledziński i mgr inż. Sandra Śmigiel (wszyscy: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) – za organizację konkursu Wojna Robotów miniSUMO, skierowanego do uczniów szkół podstawowych, średnich i placówek pozaszkolnych; Dariusz Sikora, nauczyciel wychowania fizycznego, animator sportowy, prezes i trener SKS „Kasprowicz” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu - za sukcesy wychowanków w rozgrywkach koszykarskich o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim; Maria Krasucka, nauczyciel - oligofrenopedagog, ekspert awansu zawodowego nauczycieli – za kreatywność i inicjatywę w pracy nauczycielskiej oraz stosowanie nowatorskich terapii i realizację projektów sprzyjających uczniom z niepełnosprawnościami.

W ategorii Kultura nagrodę otrzymują Marek Rubnikowicz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu – za popularyzację dziedzictwa kulturowego regionu oraz promowanie jego walorów kulturowych; dr Michał Dobrzyński, kompozytor, adiunkt na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – za wybitną twórczość operową, która zdobyła uznanie krytyków i publiczności w kraju i za granicą; Strażacka Orkiestra Dęta Miasta Kowala (powiat włocławski) – za stały, wartościowy wkład w muzyczny krajobraz miasta, powiatu oraz całego województwa kujawsko-pomorskiego. Wyróżnienia otrzymują Zdzisław Ostrowski (Lipno) – rzeźbiarz, rysownik, laureat wielu nagród
w dziedzinie malarstwa i grafiki, twórca statuetki ,,Politki” - za całokształt twórczości artystycznej; Maria Ollick, prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi – za popularyzację folkloru, historii, tradycji, kultury materialnej i duchowej regionu Borów Tucholskich; Ewa Dąbrowska, dziennikarka Polskiego Radia Pomorza i Kujaw SA – za realizację cyklicznej audycji ,,Pierwszy dzień tygodnia” na antenie Radia PIK; Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri - za upowszechnianie kultury filmowej, zwłaszcza epoki ,,starego kina” i promocję dorobku historyczno-kulturalnego miasta i regionu.

W kategorii Ochrona Zdrowia nagrody otrzymują Stowarzyszenie Różowa Wstążeczka z Bydgoszczy – za projekt ,,Aktywna Amazonka II edycja”; Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Franciszka Dłutka w Rypinie – za wysokospecjalistyczną opiekę nad pacjentami; Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. – za modernizację zespołu sal operacyjnych placówki. Wyróżnienia otrzymują dr n.med. Anna Oleksiejuk (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu) – za zasługi leczenia stomofobii (lęku przed dentystą) wśród dzieci; zespół w składzie: dr hab. inż. Marek Macko, mgr inż. Zbigniew Szczepański (obaj: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – za wynalazek światłoutwardzalnych implantów stomatologicznych.

W kategorii Sport nagrody otrzymują Katarzyna Zillmann (wioślarka AZS UMK Toruń), Marta Wieliczko (wioślarka Klubu Wioślarskiego Wisła Grudziądz) – za zdobycie tytułów mistrzyń świata i mistrzyń Europy w wioślarstwie w czwórce podwójnej. Wyróżnienia otrzymują Krzysztof Gabryelewicz – trener wioślarstwa – za osiągniecia wychowanków: zdobycie w 2018 roku przez zawodnika Fabiana Barańskiego brązowego medalu Mistrzostwa Świata, srebrnego medalu Mistrzostw Europy i mistrzostwa Polski oraz zdobycie przez podopiecznych złotych i srebrnych medali Mistrzostw Polski; Klub Sportowo-Turystyczny ,,Włókniarz” Chełmża – za zdobycie pozycji rzeczywistego ośrodka sportów wodnych w kraju i w województwie. Dzięki pracy trenerów zawodnicy osiągają medalowe miejsca na krajowych, europejskich i światowych zawodach. Wyniki osiągnięte przez kajakarzy ,,Włókniarza” w 2018 roku należały do najlepszych w historii klubu; Anna Kulczyńska – prezes Klubu Karate Tradycyjnego Kumade, zawodnik sportowy, trener, sędzia, egzaminator, działacz społeczny – za całokształt działalności sportowej; Marcin Rybarczyk – nauczyciel w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, trener kadry województwa w piłce nożnej – za sukcesy sportowe wychowanków: zdobycie 17 medali Mistrzostw Polski; Alex Karkosik – za międzynarodowe sukcesy sportowe. Alex Karkosik jest czołowym zawodnik Formuły 3, najmłodszym Polakiem w historii tej dyscypliny sportu i najmłodszym zawodnikiem na podium w zawodach tej klasy.

W kategorii Ochrona Środowiska Naturalnego nagrody otrzymują Miasto Inowrocław – za konsekwentną realizację działań na rzecz ochrony środowiska; Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” w Bydgoszczy – za wkład w ochronę środowiska poprzez organizację Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN.

W kategorii Działalność Społeczna i Zaangażowanie na Rzecz Drugiego Człowieka nagrodę otrzymuje Wacław Szramowski – prezes Fundacji Ochrony Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Łasinie (powiat grudziądzki) – za stworzenie ośrodka integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Wyróżnienia otrzymują Fundacja Humanitarna z Włocławka - za pomoc dobroczynną na rzecz domów dziecka, osób z niepełnosprawnością, szkół, przedszkoli oraz uczelni wyższych, a także wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej; Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i adopcyjnych „Chełmno Dzieciom” w Chełmnie – za działalność profilaktyczną, szkoleniową i pomocową na rzecz dzieci i rodzin, a w szczególności za propagowanie idei i wspieranie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej; Spółdzielnia Socjalna WIGOR z Żalinowa (powiat inowrocławski)– za działania
o charakterze socjalnym, edukacyjnym, kulturalno-oświatowym i sportowo-rekreacyjnym w ramach Dziennego Domu Senior+, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Mobilnych Klubów Juniora i Mobilnych Klubów Seniora; Paweł Rieske (Włocławek) – za pomoc młodzieży i osobom dorosłym zagrożonym wykluczeniem oraz zaangażowanie w ochronę praw dziecka.

W kategorii Budowa Społeczeństwa Obywatelskiego nagrodę dostaje Jakub Hartwich – za aktywną postawę i działania na rzecz osób niepełnosprawnych; dr hab. Antoni Stawikowski – za aktywną działalność opozycyjną w czasach PRL-u. Wyróżnienia otrzymują Klub Europejski KONOPA (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu) – za rozwijanie wśród uczniów świadomości i aktywności obywatelskiej; Medialne Centrum Kujaw sp. z o. o. (Włocławek)– za działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, w tym za wypełnianie misji informacyjnej, organizację praktyk dla studentów włocławskich uczelni i zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

W kategorii Promocja Województwa nagrody otrzymują Tomasz Wojciekiewicz, dyrektor ds. kluczowych klientów i dostawców w Polska Press Grupa (Bydgoszcz), współzałożyciel ,,Expressu Bydgoskiego” – za działania podejmowane na rzecz promocji i integracji regionu; Powiat żniński – za budowanie silnej marki turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Kujawsko-Pomorskich Konstelacji Dobrych Miejsc; powiat świecki – za aktywne i skuteczne działania w kierunku promocji turystycznej terenów powiatu. Wyróżnienie otrzymują Piotr Pukszto – członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
w Bydgoszczy, Henryk Kołcon – wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa w Bydgoszczy – za organizację wydarzenia Bydgoskie Dywany Kwiatowe.

Nagrody za całokształt działalności dostaje Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” w Toruniu – za aktywne kreowanie kultury studenckiej na przestrzeni ostatnich 60 lat; Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Bydgoszczy – za niesienie pomocy najbardziej potrzebującym w przeciągu ostatnich 100 lat; Zespół Pieśni i Tańca „Młody Toruń” – za 55-letnie doświadczenie w twórczej aktywizacji dzieci i młodzieży z regionu toruńskiego.

Nagrodę specjalną otrzymuje Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu – za utworzenie Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce (powiat toruński).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Prezydent Duda w ukraińskim parlamencie

Wideo

Materiał oryginalny: Gala nagród marszałka 2019 województwa kujawsko-pomorskiego. Przeczytaj, kto zwyciężył - Gazeta Pomorska

Komentarze 4

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

O
Ola
2019-06-16T23:11:21 02:00, Al:

Popluję trochę na rząd i też dostanę jak pan H??

A za co Pan Hartwich nagrodę dostał?jakie osiągnięcia miał?

Trochę to śmieszne

w
wyjątkowa KANALIA
W pierwszej kolejności nagroda należy się psorowi Włodzimierzowi Jarzębowskiemu z uKW za fałszowanie historii naszego Miasta, które miały miejsce 3 Września 1939 roku. Uny psor jak ta papuga papugował za Josephem Goebbelsem "Bromberger Blutsontag am 3 September 1939"..
e
ew
2019-06-16T23:11:21 02:00, Al:

Popluję trochę na rząd i też dostanę jak pan H??

trafne

A
Al
Popluję trochę na rząd i też dostanę jak pan H??
Przejdź na stronę główną Express Bydgoski
Dodaj ogłoszenie