Emerytura dla matek z co najmniej czwórką dzieci już od 2019 roku! Rząd w uchwalonym 25 września projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. potwierdził finansowanie programu. Na tak zwane matczyne emerytury MRPiPS chce przeznaczyć kilkaset milionów złotych. Komu będzie przysługiwać emerytura dla matek. Od jakiego roku życia. Czy ze świadczenia będą mogli skorzystać również ojcowie? Przeczytaj. [Emerytura dla matek: kryteria, zasady, ile pieniędzy będzie można dostać].

Aktualizacja: 4.11.2018. Wiceminister rodziny, pracy i opieki społecznej Bartłomiej Marczuk w rozmowie z Radiem Zet stwierdził, że cały czas trwają prace nad projektem emerytur dla matek z co najmniej czwórką dzieci. Projekt jest w fazie konsultacji. To, że zacznie obowiązywać on w przyszłym roku, nie oznacza jednak, że zostanie wprowadzony już 1 stycznia.

Aktualizacja: 25 września 2018. W uchwalonym projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. potwierdzono finansowanie emerytur.

***
Projekt ustawy o tzw. matczynych emeryturach poznaliśmy kilka miesięcy temu. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy o emeryturach dla matek, świadczenie ma na celu uhonorowanie i docenienie okresu wychowywania dzieci. Kto dostanie taką emeryturę, jakie trzeba spełnić kryteria, jakie będą zasady przyznawania i ile pieniędzy da państwo?

Emerytura dla matek i ojców z co najmniej 4 dzieci

Projekt ustawy jest realizacją zapowiedzi Premiera Mateusza Morawieckiego w części dotyczącej uhonorowania osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Przeczytaj: Zmiana czasu do likwidacji? Przed godz. 9 rano może być ciemno!

Świadczenie ma być przyznane:

  • matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
  • ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci - w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę.

Emerytura dla matek z 4 dzieci. Jakie będą zasady i kryteria. Ile pieniędzy można dostać

Rząd proponuje przyznanie tzw. matczynej emerytury osobom, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury (wówczas dostaną wyrównanie do konkretnej kwoty - więcej o tym piszemy poniżej).

Emerytura dla matek - kryteria, zasady

Świadczenie przysługuje pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski w trakcie jego pobierania. Nie będzie go natomiast mogła pobierać:

  • osoba, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;
  • w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci;
  • gdy po przyznaniu świadczenia osoba która je pobiera jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności lub przebywa w całodobowych placówkach odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków
    odurzających.

Emerytura dla matek z 4 dzieci. Od kiedy

Emerytura miałaby być przyznawana od 60 roku w przypadku kobiet oraz od 65 roku w przypadku mężczyzn. Szacuje się, że prawo o ubieganie się o nią będzie przysługiwało około 80 tys. osób. By pobierać świadczenie, trzeba będzie jednak złożyć wniosek w ZUS lub KRUS. Ministerstwo planuje, że świadczenie zacznie obowiązywać w 2019 roku (nie wiadomo jednak w jakim miesiącu). MRPiPS chce przeznaczyć w 2019 na ten cel ponad 730 mln zł.

Emerytura dla matek z czwórką dzieci. Ile

Emerytura dla matek z 4 dzieci wynosiłaby tyle samo co najniższa emerytura (obecnie jest to około 880 zł netto).

Zobacz również: WALORYZACJA EMERYTUR W 2019

Zobacz również: "FLESZ. Emerytury dla matek z 4 dzieci