Wolne - 12 listopada 2018. Sejm przyjął ustawę o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Oznacza to, że 12.11.2018 będzie dniem wolnym od pracy. Kto ma wolne 12 listopada, a kto pracuje. Czy sklepy mogą być otwarte? [12 - listopada - dzień wolny od pracy, ustawa].

Aktualizacja, 7 listopada
Posłowie w środę po południu przyjęli ustawę o dniu wolnym 12 listopada 2018. Przyjęli też poprawkę Senatu zakładającą zakaz handlu. To oznacza, że sklepy będą zamknięte dwa dni z rzędu: 11 i 12 listopada. Ale nie wszystkie.

ZOBACZ, GDZIE ZROBIĆ ZAKUPY 12 listopada

Aktualizacja, 6 listopada
7 listopada rozpoczyna się 3-dniowe posiedzenie Sejmu.

Posłowie w środę zajmą się poprawkami Senatu do ustawy, która wprowadza wolne w poniedziałek, 12 listopada. Posłowie zdecydują, m.in., czy tego dnia otwarte będą sklepy. Więcej o ustawie oraz zmianach, jakie zaproponował Senat, w dalszej części artykułu.

12 listopada - dzień wolny

Sejm przyjął ustawę o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Nie oznacza to jednak, że wszyscy będziemy mogli tego dnia do pracy nie iść... Kto ma tego dnia wolne, a kto pracuje?

Pomysł ustawy zrodził się, aby "uczcić i upamiętnić wielki dla Narodu Polskiego dzień 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości". Treść ustawy przyjęta początkowo przez Sejm była krótka, przytoczmy zatem w całości cztery artykuły, które się w niej znalazły:

12 listopada. Tak wyglądała USTAWA przyjęta przez SEJM w październiku

 • Art. 1. Dzień 12 listopada 2018 r. jest uroczystym Świętem Narodowym.
 • Art. 2. Dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.
 • Art. 3. W dniu 12 listopada 2018 r. nie obowiązują zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta, o których mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2018 r., poz. 305 z późn. zm.).
 • Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Dodatkowy wolny dzień pozwoli Rodakom na godne uczczenie 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, wydłuży czas na uroczystości do trzech dni tj. od 10 do 12 listopada 2018 roku

Przeczytaj:
Waloryzacja 2019 [TABELA]. Podwyżka emerytury i renty w 2019 r. O ile więcej dostaną emeryci?

12 - listopada, jak pracują sklepy, czy mogą być otwarte?

Jak wynikało z ustawy przyjętej przez Sejm, 12 listopada miały zatem pracować sklepy. Jednak senatorowie - za namową związków zawodowych dodali poprawkę, która ustanawia, że 12 listopada jest dniem bez handlu. Sklepy będą zatem zamknięte 11 listopada w niedzielę - i 12 listopada w poniedziałek, ponieważ Sejm zatwierdził senackie poprawki.

 • Uwaga: Sklep może być otwarty, jeśli za ladą stanie właściciel - tu obowiązują takie same zasady jak w inne dni świąteczne, czy niedziele bez handlu.

Nie wszyscy jednak będą mieli wolne. Ustawa nie zwolni z obowiązku pracy 12 listopada np. kierowców, lekarzy, pielęgniarek, pracowników ochrony, itp. Zawody, których wykonywanie jest dozwolone w święta, wymienia Kodeks pracy. Warto dodać, że za pracę w taki dzień przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, albo dzień wolny w innym terminie.

Wyniki głosowania w sprawie uchwalenia 12 listopada 2018 roku dniem wolnym sejm.gov.pl

12 - listopada, kto pracuje?

Zgodnie z Kodeksem Pracy, praca w niedziele i święta jest dozwolona:

Przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

 • zakładach świadczących usługi dla ludności;
 • gastronomii;
 • zakładach hotelarskich;
 • jednostkach gospodarki komunalnej;
 • zakładach opieki zdrowotnej;
 • innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę;
 • zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;

Praca w niedziele i święta jest dozwolona również:

 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
 • w transporcie i w komunikacji;
 • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;
 • w ruchu ciągłym;
 • przy niezbędnych remontach;
 • przy pracy zmianowej;
 • w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;
 • w rolnictwie i hodowli;
 • w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;

Dzień wolny 12 listopada 2018. Jak to uzasadniono?

W uzasadnieniu projektu ustawy napisano, m.in.,: "11 listopada 2018 r. będziemy obchodzić 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Podniosły charakter tegorocznej rocznicy wnioskodawcy projektu pragną uczcić m.in. poprzez ustanowienie dodatkowego dnia wolnego od pracy w dniu 12 listopada 2018 roku (...) Dodatkowy wolny dzień pozwoli Rodakom na godne uczczenie 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, wydłuży czas na uroczystości do trzech dni tj. od 10 do 12 listopada 2018 roku".

Wolne 12 listopada - krytyka przedsiębiorców

Ustawa wprowadza więc wolne jednorazowo - tylko w 2018 roku. Wielu przedsiębiorców, ekonomistów i polityków wskazuje, że ustawa została uchwalona zbyt późno. Niektórzy przedsiębiorcy będą mieli kłopot i nie zdążą odpowiednio przygotować się do wejścia nowego prawa.